۱۳۹۳ اسفند ۲۸, پنجشنبه

یک آوا و بسا صدا: ١٠ - ترانه ی بهاریآمد بهار جان ‌ها - اجرای ترانه: محسن چاووشی - اجرای رقص: لیا فلاح 
https://www.youtube.com/watch?v=ubQtuduYfic
نو بهار - اجرا: ویگن، عارف، ستار، لیلا فروهر ،مرتضا برجسته، کوروس، اندی ، فتانه، دلارام
https://www.youtube.com/watch?v=iEaAa7zTcac
شکوفه می رقصد از باد بهاری - اجرا: ویگن
https://www.youtube.com/watch?v=v09H-gYAHuo
بهاران خجسته باد - اجرا: گروهی از ایرانیان
https://www.youtube.com/watch?v=sbOMxGyX_Qg
بهار بهار - اجرا: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=vFaQvg0o46E
آمد نوبهار - اجرا: دلکش
https://www.youtube.com/watch?v=Ai290V-CMMs
گل آمد بهار آمد - اجرا: پوران شاپوری
https://www.youtube.com/watch?v=EpOVXHavOYw
بهار آمد و شمشادها جوان شده اند - اجرا: بیژن خاوری
https://www.youtube.com/watch?v=skjWBAN7r0o

تهیه و تدوین : دکتر منوچهر سعادت نوری
 http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_19.html
One Song & Many Voices (Pt 10): Bahaar/ Spring
 Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/one-song-amp-many-voices-pt-10-bahaar-spring-47810
بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html