۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

زنان نامدار ایران: ٢۵ - دکتر طلعت بصاری نویسنده و سراینده و پژوهنده و نخستین معاون دانشگاه جندی شاپور اهواز


 زندگی نامه: دکتر طلعت بصاری متولد ۱۳۰۲ (در برخی از منابع  ١٣٠٤) در شهر یابل در استان مازندران، نویسنده و سراینده و پژوهنده، متخصص شاهنامه، استاد دانشگاه و ساکن ایالت نیوجرسی در آمریکاست. او در رشته ی زبان و ادبیات فارسی دکترا گرفته است. دکتر طلعت بصاری به عنوان نخستین زن در سمت معاونت دانشگاه در ایران شناخته می شود. وی در اواسط دهه ی ١٩٦٠ میلادی نخستین معاون دانشگاه جندی شاپور اهواز بود.

دکتر طلعت بصاری و شاهنامه ی فردوسی
: دکتر طلعت بصاری اغلب اوقات پژوهش خود را صرف شناختن و شناساندن پیام های زنانه و مادرانه ی شاهنامه ی فردوسی کرده است و به این اثر از دیدگاه و جنبه های پندآموزی نگاه می کند. وی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: "من به نكاتي توجه مي كنم كه خود فردوسي هم بيشتر به آنها توجه دارد و آن نكات بسيار بسيار پندآموز است و برخلاف اين كه گفته مي شود فردوسي با خانم ها ميانه خوبي نداشته، وقتي انسان تمام شاهنامه را مي خواند، مي فهمد كه اينطور نيست". خانم بصاری ضمن بررسی شخصیت برخی از کودکان شاهنامه از جمله فریدون، داراب، اردشیر بابکان، رستم و سیاوش، به اهمیت امر تعلیم و تربیت کودکان در شاهنامه نیز اشاره دارد.

برخی از کتاب ها و مقالات دکتر طلعت بصاری: ١ - دستور زبان فارسی (۱۳۴۵ و ۱۳۴۸ - تهران) ٢ - دس‍ت‍گ‍اه‍ ه‍ا و آه‍ن‍گ‍ ه‍ای م‍وس‍ی‍ق‍ی و ن‍ام س‍ازه‍ای ای‍ران‍ی (۱۳۴۶ - ت‍ه‍ران) ٣ - زنددخت پیشاهنگ نهضت آزادی بانوان ایران (۱۳۴۶ - تهران) ٤ - زنان شاهنامه (۱۳۵۰ - تهران، انتشارات دانشسرای عالی) ۵ - چ‍ه‍ره ش‍ی‍ری‍ن (۱۳۵۰ - ناشر دانشگاه جندی شاپور) ٦ - تاثیر زن در ادبیات فارسی ٧ - گردآفرید ٨ - امیر پازواری

 برخی از سروده های دکتر طلعت بصاری
١ - اي دوست
ز سنگ جور تو بي مهر و بي وفا اي دوست/ دلم شکسته شد اما چه بي صدا اي دوست
منم که يک سر مويت به عالمي ندهم/  ولي تو داده اي آسان زکف مرا اي دوست
تو قدر دوست چه داني که هست گوهر عشق/ به پيش چشم تو بي قدر و بي بها اي دوست
منم چو گوهر رخشان ميان گوهريان/ چو گوهري نشناسي مرا چرا اي دوست
کمال عشق بود اعتماد و يکرنگي/ به سوء ظن مشکن رونق صفا اي دوست
من از تو شکوه به بيگانگان نخواهم برد/ که آشنا نکند شکوه ز آشنا اي دوست
شکايت از تو به جايي نمي برد (طلعت)/ پذيرد آنچه که باشد ترا رضا اي دوست
٢ - سوگند
به جانت که سوگندي آسان نباشد/ دل خسته را جز تو درمان نباشد
تو اي اختر آسمان اميدم/ کسي جز تو روشنگر جان نباشد
تو اي برتر از وهم و انديشه ی من/ همانند تو کس به دوران نباشد
گرفتم که از کوي تو پا کشيدم/ سرم را به غير از تو سامان نباشد
من از تو، به تو مي گريزم که دانم/ مرا دادخواهي چو جانان نباشد
تحمل توانم به دل هر غمي را/ وليکن غم هجر آسان نباشد
بگريم به شمعي که از بزم ياران/ ورا بهره جز اشک سوزان نباشد
جز او (طلعتا) ره ندارد به دل کس/ گواهم بجز پاک يزدان نباشد
٣ - درد درون
گفتم ز سر هواي تو بد خو برون کنم/ تا چاره اي به مشکل درد درون کنم
دل را که مي طپد به برم نا شکيب وار/ از سينه آرمش به در و غرف_ خون کنم
گفتم دگر که نام تو از ياد مي برم/ کاخ وفا و مهر همه سرنگون کنم
غافل که هست سلسله ي مهرت آن چنان/ بر پاي دل که هيچ ندانم که چون کنم
جانان من به کشور جان حکمران توئي/ قصر اميد بي رخ تو واژگون کنم
(طلعت) جدا ز دوست که بهتر زجان بود/ رخسار خود ز اشک چو خون لاله گون کنم
http://www.canoun.org/Persisch/Dichterin_FA/Dichterin_Iran_25.htm
٤ - نازنین یارا
صبحگاهان در چمن، مرغان چو آوا می کنند
روح را، آوازهای عشق، شیدا می کنند
چون تبسم، غنچه‌های شوخ و رعنا می کنند
با ورود نو بهاران، شور برپا می کنند
نازنین یارا ، ترا ناگاه ، می‌آرم به یاد...
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/583572

با بهترین آرزوها برای طلعت بانو بصاری و همه ی ایرانیان ادیب و فرهنگ پرور و آزاده
 دکتر منوچهر سعادت نوری
منابع و مآخذ
زندگی نامه ی دکتر طلعت بصاری: تارنمای دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا - تارنمای کانون - تارنمای گزیده ای از نوشتارها
دکتر طلعت بصاری و شاهنامه ی فردوسی: تارنمای راديو فردا و تارنماهای گوناگون
سخنراني دكتر طلعت بصاري در لس آنجلس: تارنمای راديو فردا
برخی از کتاب ها و مقالات دکتر طلعت بصاری: تارنمای دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا - تارنمای نورمگ
برخی از سروده های دکتر طلعت بصاری: تارنمای کانون - تارنمای نورمگ
جندی شاپور سرزمین نخستین مرکز علمی ایران - نوشتاری به زبان انگلیسی از همین نگارنده: تارنمای گزیده ای از نوشتارها و تارنمای ایرانیان
Famous Iranian Women: 25 - Dr Talat Basari
Abstract: Talat Basari was born in Babol, the capital of Babol County, Mazandaran Province, Iran. According to various sources, her birthdate was either 1302 or 1304 Khorshidi (1923 or 1925 AD). After the completion of primary and high schools, she continued her studies at the university level and obtained a doctorate degree in Persian Language and Literature. The first woman ever to be appointed as vice-chancellor in a university in Iran, Dr Talat Basari, was appointed at the University of Jundishapour in the mid 1960s. Talat Basari is a writer, a poet, and a scholar. She has carried out many research works on the Book of Kings (in Persian: Shahnameh). Talat Basari now lives in New Jersey, USA
http://iranian.com/posts/famous-iranian-woman-dr-talat-basari-38023  

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/09/blog-post.html

بخش های پیشین زنان نامدار ایران
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/blog-post_571.html