۱۳۹۴ مرداد ۲۳, جمعه

یک آوا و بسا صدا: ۱۹ - ترانه ی دريغا


ترانه ی دريغا - اجرا: دلکش
https://www.youtube.com/watch?v=15tVs3iqQgU
ترانه ی شور و حال کودکی، بر نگردد دريغا (سروده ی نواب صفا) - اجرا: دلکش
https://www.youtube.com/watch?v=yIAar0gnTnQ
ترانه ی دریغا، گذشته ها گذشته - اجرا: اکبر گلپایگانی
https://www.youtube.com/watch?v=qRrtt06O-eA
ترانه ی دریغا، جدایی تو از ما (سروده ی تورج نگهبان) - اجرا: الهه
https://www.youtube.com/watch?v=JFmjPlK1Q_k 
ترانه ی ای دریغا مرهمی (سروده ی حافظ) - اجرا: محمد رضا شجریان
https://www.youtube.com/watch?v=jlXHnZMqE8E
بازخوانی غزل ای دریغا مرهمی (سروده ی حافظ) - اجرا: محمد گلریز
https://www.youtube.com/watch?v=T9vd88klORI

دریغا (سروده ی توماس ویات) به زبان انگلیسی
http://www.poetryfoundation.org/poem/174842

دریغ و دریغا: در زنجیری از ترانه ها و سروده ها
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/08/blog-post_12.html

"دریغ" های یک سراینده
http://saadatnoury.blogspot.ca/2015/08/blog-post_14.html

تهیه و تدوین:
بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html