۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

یادداشت هایی درباره ی "مارک تدرس"

۱ - مصاحبه ی تلویزیونی "تی - ام - زی" با او
https://www.youtube.com/watch?v=KiV4a9zDiD0
۲ - گزارش مجله ی "فایننشال پست" پیرامون فعالیت های اخیر او
http://business.financialpost.com/financial-post-magazine/playing-in-fantasy-land-with-real-money
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/10/blog-post_28.html
Mark Tadros: His Interview and his Latest Activities
Collected and Prepared By
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/mark-tadros-his-interview-and-his-latest-activities-59116
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه هاhttp://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_8004.html