۱۳۹۵ تیر ۶, یکشنبه

پیرامون رفراندم اخیر بریتانیا در مورد خروج از اتحادیه ی اروپا


۱ - خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: بخش های انگلیسی و فارسی دانشنامه ی ویکی پدیا
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom_withdrawal_from_the_European_Union
 ۲ - رفراندم بریتانیا و نظریات مارگارت مک میلان پژوهشگر رشته ی تاریخ/ به زبان انگلیسی
http://www.cbc.ca/radio/thesundayedition/who-s-voting-trump-nostalgia-for-brittannia-ad-blockers-are-killing-the-internet-the-poet-who-hates-poetry-1.3649955/is-the-brexit-vote-nostalgia-for-the-bygone-glories-of-the-british-empire-1.3649960
۳ - یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار مارگارت مک ‌میلان پژوهشگر مشهور کانادا در رشته ی "تاریخ": نوشتاری از همین نگارنده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/03/blog-post_29.html
۴ - ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎي راﺑﻄﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ و اروﭘﺎ: نوشتاری از ﻣﺼﻄﻔﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎر - ﺳﯿﺪﻣﻬﺪي ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
http://www.ipis.ir/uploads/2_343_80_1.pdf
۵ - دليل نفرت مردم انگليس از اتحاديه اروپا: نوشتاری از مهدي خانعلي زاده كارشناس مسائل اروپا
http://www.fardanews.com/fa/news/536220/
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_26.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/06/blog-post_61.html