۱۳۹۲ آبان ۱۹, یکشنبه

========= About Remembrance Day =============

 
 Remembrance Day (also known as Poppy Day or Armistice Day) is a memorial day observed in Commonwealth countries since the end of World War I to remember the members of their armed forces who have died in the line of duty. This day, or alternative dates, are also recognised as special days for war remembrances in many non-Commonwealth countries. Remembrance Day is observed on 11 November to recall the end of hostilities of World War I on that date in 1918. Hostilities formally ended "at the 11th hour of the 11th day of the 11th month," in accordance with the Armistice, signed by representatives of Germany and the Entente between 5:12 and 5:20 that morning. ("At the 11th hour" refers to the passing of the 11th hour, or 11:00 am) World War I officially ended with the signing of the Treaty of Versailles on 28 June 1919.
The day was specifically dedicated by King George V on 7 November 1919 as a day of remembrance for members of the armed forces who were killed during World War I. This was possibly done upon the suggestion of Edward George Honey to Wellesley Tudor Pole, who established two ceremonial periods of remembrance based on events in 1917. The Initial or Very First Armistice Day was held at Buckingham Palace commencing with King George V hosting a "Banquet in Honour of The President of the French Republic" during the evening hours of November 10, 1919. The First Official Armistice Day was subsequently held on the Grounds of Buckingham Palace on the Morning of November 11, 1919. This would set the trend for a day of Remembrance for decades to come.
The red remembrance poppy has become a familiar emblem of Remembrance Day due to the poem "In Flanders Fields". These poppies bloomed across some of the worst battlefields of Flanders in World War I, their brilliant red colour an appropriate symbol for the blood spilled in the war.
http://en.wikipedia.org/wiki/Remembrance_Day
 
جنگ جهانی اول (که با نام‌های جنگ جهانگیر یکم، نخستین جنگ جهانی، جنگ بزرگ و جنگ برای پایان همهٔ جنگ‌ها نیز شناخته می‌شود) یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا ١١نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
 
از جنگ جهانی اول به عنوان آغاز استفاده از سلاح های مدرن در نزاع های مسلحانه بین المللی یاد می شود که منجر به کشته شدن میلیون ها تن شد. جنگ جهانی اول در سال ١٩١٨ میلادی، در ساعت ١١ یازدهمین روز ماه نوامبر که خود یازدهمین ماه سال است پایان یافت. نخستین بار جورج پنجم به عنوان پادشاه بریتانیا دستور داد که به احترام جان باختگان در ساعت ١١ چنین روزی همه شهروندان دو دقیقه سکوت کنند.
http://persian.euronews.com/2013/11/10/queen-elizabeth-leads-tributes-to-britain-s-war-dead
/
 Teachers use variety of ways to teach students about Remembrance Day
http://www.capebretonpost.com/News/Local/2013-11-10/article-3476367/Teachers-use-variety-of-ways-to-teach-students-about-Remembrance-Day/1
 Remembrance Day Assembly
 http://www.youtube.com/watch?v=HEk64DBzJXI
 
استاد روانشاد علی اکبر دهخدا در رثای میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل که یکی از مشهور ترین جان باختگان مبارزه با استبداد در دوران انقلاب مشروطه ی ایران بود سروده ای دارد که بی مناسبت
نیست بخشی از آن را در اینجا نقل نماییم:
 
یادآر ز شمع مرده یادآر
ای مرغ سحر! چو این شب تار/ بگذاشت زسر سیاهکاری
وز نفحه ی روحبخش اسحار/ رفت از سرخفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زرتار/ محبوبه نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار/ و اهریمن زشتخو حصاری
یادآر زشمع مرده! یادآر!/ ای مونس یوسف اندر این بند
تعبیر عیان چو شد تو را خواب/دل پر ز شعف، لب از شکر خند
محسود عدو، به کام اصحاب/ رفتی بر یار و خویش و پیوند
آزادتر از نسیم و مهتاب/ زان کو همه شام با تو یک چند
در آرزوی وصال احباب/ اختر به سحر شمرده، یادآر!
چون باغ شود دوباره خرم/ ای بلبل مستمند مسکین!
وز سنبل و سوری و سپرغم/ آفاق نگارخانه چین
گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم/ تو داده زکف زمام تمکین،
زان نوگل پیشرس که در غم/ نا داده به نار شوق تسکین،
از سردی دی فسرده، یادآر ...
 
روح و روان همه ی جان باختگان شاد و یادشان گرامی باد
 
دکتر منوچهر سعادت نوری