۱۳۹۳ خرداد ۲۱, چهارشنبه

یادی از برخی هنرمندان ایران و ترانه های مشهورشان


 ١ - برخی از اجراهای مشهور دلکش
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post.html
٢ - ترانه ی "هجرت" با اجرای گوگوش
https://www.youtube.com/watch?v=NhDuvN9mNjY
http://iranian.com/posts/view/post/33365
٣ - ترانه ی "درباره ی زبان زرگری" با اجرای حسن شماعی زاده
https://www.youtube.com/watch?v=JZik8lFqBq0
http://iranian.com/posts/view/post/13579 
٤ - ترانه ی "گفتنی ها کم نیست" با اجرای فرهاد مهراد
https://www.youtube.com/watch?v=Y28Tyv59Zro
http://iranian.com/posts/view/post/24905
۵ - ترانه ی "در کعبه ی ما" با اجرای گروه مستان و همای
https://www.youtube.com/watch?v=SMzuH9j50DI
http://iranian.com/posts/view/post/21825
٦ - ترانه ی "آخر قصه" با اجرای گروه دنگ شو
https://www.youtube.com/watch?v=oT6UUrytKxM
http://iranian.com/posts/view/post/27600
٧ - سیما بینا و ترانه‌های محلی ایرانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/12/blog-post_14.html
٨ - لیلا فروهر: هنرمند موسیقی و آواز و بازیگر سینما و تئاتر
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/blog-post_15.html
٩ - کنسرت پدر و پسر: انوشیروان و رضا روحانی در سال ٢٠١٣ در آمریکا
https://www.youtube.com/watch?v=v9ULgH4somY
http://iranian.com/posts/view/post/33788
١٠ - ده (١٠) ترانه با اجرای عارف
http://iranian.com/posts/view/post/33972
١١ - ترانه ی "غوغای ستارگان" با اجرای پروین
https://www.youtube.com/watch?v=MRGnspJR1rE
http://iranian.com/posts/view/post/34122
١٢ - ترانه هایی از "مولانا" و تصنیف"مشروطه" با اجرای گیتی
https://www.youtube.com/watch?v=ZXZX3H2CEFE
https://www.youtube.com/watch?v=Q3j2pPf_khg
http://iranian.com/posts/view/post/34234
١٣ - ترانه ی "سفر" با اجرای سوسن
https://www.youtube.com/watch?v=vSR4js20ycI
http://iranian.com/posts/quot-quot-34469
١٤ - ترانه ی "در بندها، بس بندیان، انسان به انسان دیده ام" با اجرای داریوش
https://www.youtube.com/watch?v=63OYdKDehEc
http://iranian.com/posts/quot-quot-34557
١۵- ترانه ی "عروس" با اجرای نسرین
https://www.youtube.com/watch?v=ouMA4e8C8v0
http://iranian.com/posts/quot-quot-34868
١٦ - ترانه ی "ما دو تا ماهی بودیم" با اجرای گوگوش
https://www.youtube.com/watch?v=06v1xR2oN3g
http://iranian.com/posts/quot-quot-34978
١٧ - غزل "خدا ناشناس" با اجرای حسن خیاط باشی همراه  با سروده ی "هیچ پیش آمده" از سعیدی سیرجانی
https://www.youtube.com/watch?v=T8k6vwEAhME
https://www.tribunezamaneh.com/archives/11747
http://iranian.com/posts/quot-quot-35904
١٨ - ترانه ی "شب آخر" و ٣ ترانه ی دیگر با اجرای هایده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/07/blog-post_26.html
١٩ - ترانه ی "برخیز شتربانا" و چند ترانه ی دیگر با اجرای امیر آرام
https://www.youtube.com/watch?v=SUvNJqQf0z0
http://iranian.com/posts/quot-quot-37619
٢٠ - شعر مشهور"برخیز شتربانا" - دکلمه ی: فریدون فرح اندوز
https://www.youtube.com/watch?v=4LvYKXcbLdU
http://iranian.com/posts/the-famous-poem-of-adibolmamalek-farahani-37986
٢١ - یادی از ترانه ی "دوتا چشم سیاه داری" و اجرا کنندگان آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/10/blog-post_24.html
٢٢ - یادی از ترانه ی "رختخواب مرا مستانه بنداز" و اجرا کنندگان آن
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/10/blog-post_27.html
٢٣ - ترانه هایی درباره ی "ایران" با اجرای لیلا فروهر
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/11/blog-post_20.html
٢٤ - اکبر گلپایگانی و برخی از ترانه های مشهور او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_22.html
 ۲۵  - الهه و چند ترانه ی مشهور او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/06/blog-post_25.html
۲۶ - فرامرز اصلانی  و برخی از ترانه های مشهور او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/07/blog-post_12.html
۲۷ - ترانه ی "یار" با اجرای فرامرز اصلانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/11/blog-post_20.html
۲۸ - علیرضا قربانی و برخی از ترانه های مشهور او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/01/blog-post_9.html
۲۹ - افخم مهاجر و برخی از ترانه های مشهور او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/05/blog-post_14.html
۳۰ - دکتر محمد اصفهانی و برخی از ترانه های مشهور او
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_21.html
۳۱ و ۳۲ - مهسا و مرجان وحدت
۳۳ _ شهریار رومی، خوانندهٔ و آهنگساز پاپ ایران
۳۴ - "منصور" خواننده، آهنگساز و بازیگر
۳۵ - عباس مهرپویا
*
مجموعه ی " یادی از برخی هنرمندان ایران و ترانه های مشهورشان "