۱۳۹۴ خرداد ۶, چهارشنبه

ایرانیان درپهنه ی سرزمین نیاکان آریایی: ۴۱- آناهیتا ایزدبانوی نامدارآریایی ها

آناهیتا ایزدبانوی آب ها و باران و باروری در اساطیر آریایی و همچنین اساطیر ایران باستان است. آناهیتا، آناهید یا ناهید با نمادهایی چون شفا و خرد نیز همراه است. در سه هزاره‌ی اخیر ایزد (فرشته ی) موکل آب و باران جایگاهی ویژه داشته‌است. و آناهیتا (ایزد آب) در ایران باستان، یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین ایزدان آریایی و آیین زرتشت بوده ‎است. در باور ایرانیان باستان الاهه‌ی آب، فرشته نگهبان چشمه‌ها و باران و نماد باروری، عشق و دوستی بوده‎است. و در باور ایرانیان زن و زایش و آبادانی و قدرت در کنار هم معنا یافته‌اند. بسیاری از ویژگی‌های این ایزدبانو با ایشتار نزدیکی دارد که مورد پرستش اقوام سامی، از جمله بابلیان، بود. هر دوی این ایزدان به سیارهٔ ناهید (زهره) مربوط‌ اند. به احتمال زیاد «اردویسور آناهیتا» نیز چون میترا از ایزدانی بود که پیش از پیدایش زرتشت، توسط مردم ایران و نواحی اطراف ولو به نام‌های دیگر مورد ستایش قرار می‌گرفت. آناهیتا ظاهراً با جنگاوری نیز مربوط بوده‌است و باور بر این بود که پهلوانانی را که به پیشگاه او قربانی کنند، در جنگ با دشمن یاری می‌دهد. در دوران ساسانیان این الهه یکی از الهه‌های مورد پرستش ایرانیان شد: بخش فارسی دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا و بسیاری تارنماها
http://www.google.com
در الهیات زرتشتی، دو تن از ایزدان دارای جایگاهی ‌چنان رفیع هستند که اورمزد، خود به نیایش ایشان می‌پردازد و با وجود آن‌که از نظر تئوری فر‌و‌تر از امشا‌سپندان به شمار می‌آیند اما در عمل و در برخی از متون مقدس ایشان را در موقعیتی بسیار تاثیرگذار‌تر از آن وجود‌های مینوی می‌یابیم. میثرَا و ا‌ناهیتا  بنا به نص متون تاریخی تا پایان عصر ساسانی در عرصه ی دین، فرهنگ و هنر این سرزمین حضوری فعال داشته و شاهان بسیاری چه به شکل مستقیم و چه غیر مستقیم شاهی خود را عطیه‌ای از جانب ایشان دانسته‌اند. به نظر می‌رسد که قدرت و باور به این ایزدان اگر‌چه در تمامی دوران باستان شایع بود اما در اعصار مختلف بر اثر تغییرات سیاسی- مذهبی دچار فراز و فرود‌ هایی گردید و با ورود اسلام به ایران از ظاهر به عمق باور‌های مردم فلات ایران نقل مکان کرد.
http://gozareshetarikh.blogfa.com/post/27
آناهیتا "نخستین ایزد بانوی باروری و ارزش ها" در ایران باستان : نوشتاری به زبان انگلیسی از همین نگارنده
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury/first-iranian-goddess-productivity-and-values.html
آگاهی هایی پیرامون "معبد آناهیتا" در نوشتاری به زبان انگلیسی از همین نگارنده
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/11/my-iran.html

یادداشت پایانی
نگارنده در سروده ی "پرنده چه می خواند" به برخی ویژگی های آناهیتا (ناهید) اشاره کرده است:
به رویا بود و بس در گفتگو بود/ در آن شب کز ستاره نور و سو بود
و او بر جقه ای ، تابان و مشهود/ بسان ماه ، در شب ،  آرزو بود
شبی آبی ، همه یاد و همه ژرف/ و او در‌ هاله ای ، از ریزش برف
نوائی ، چون بلورین چکه ی آب/ همه ، آهنگ_ تار ، و بربط و  دف
تو ‌گوئی ، چون ‌پرنده در دل شب/ که بر سینه  ، غمی سنگین نهفته
همی خواند که فردا ، جام زرین/ نوید_ برهه ی_  ناهید * گفته
دکتر منوچهر سعادت نوری
* ناهید: شکل پارسی امروزی از نام « آناهیت » در پارسی میانه و «آناهیتا» از پارسی باستان است / معنی آن « نا آلوده » یعنی پاک یا بی آلایش و یا « نا خشمگین » یعنی آرام و با آرامش است / در فرهنگ ایران باستان آناهیتا ایزدبانوی آب‌ها است / همچنین در منظومه ی شمسی، ناهید یکی از نام های سیاره ی دوم از خورشید است / نام دیگر این سیاره زهره و نام اروپایی آن  « ونوس » است
http://saadatnoury.blogspot.ca/2012/07/blog-post_30.html
Notes on Aryans: The Famous Aryan Goddess, Anahita
 Abstract: Anahita, sometimes appears as mother earth and the goddess of fertility and birth, and sometimes as Venus, the goddess of music, love, jealousy and coquetry/The first Iranian goddess of productivity, and values, Anahita, was widely worshiped in Achaemenian Time /As a divinity Aredvi Sura Anahita is of enormous significance to the Zoroastrian religion, for as a representative of Aban ("the waters"), she is in effect the divinity towards whom the Yasna service, the primary act of worship, is directed/ First Iranian Goddess of Productivity and Values: Anahita/ Some Notes on Anahita Temple/ Persian Poem about Anahita compsed by this Author
Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
بخش های پیشین ایرانیان درپهنه ی سرزمین نیاکان آریایی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/04/blog-post_17.html