۱۳۹۴ خرداد ۸, جمعه

مجموعه ی یک آوا و بسا صدا: ۱۷ - ترانه ی بنمای رخ

١ - اجرا: شهرام ناظری
https://www.youtube.com/watch?v=HeQwYXVzqfM
۲ - اجرا: علیرضا عصار
https://www.youtube.com/watch?v=O61D1omEahE
٣ - اجرا: فرامرز اصلانی
https://www.youtube.com/watch?v=kgP0UxwLLpE
٤ - اجرای دیگری از: شهرام ناظری
https://www.youtube.com/watch?v=m0DqfTefAIk
۵ - اجرا: دولتمند خالُف یا خال‌زاده خواننده ی تاجیک
https://www.youtube.com/watch?v=tgxVtAEFOT4
۶ - اجرا: خلیل عالی نژاد
https://www.youtube.com/watch?v=TcwBNFlW51g
۷ - اجرا: حامد نیک پی
https://www.youtube.com/watch?v=ZLowKALxfYk
۸ - اجرا: فرهاد برنجان‎
https://www.youtube.com/watch?v=NCKnLdLzLlQ
۹ - دکلمه: احمد شاملو
https://www.youtube.com/watch?v=w6eiDds5-2Y
۱۰ - دکلمه: رضا غنوی
https://www.youtube.com/watch?v=Gcjy8SeT6HM
۱۱ - دكلمه: شهروز معنوي
https://www.youtube.com/watch?v=4UXu0-UPdPs
۱۲ - اجرا: ویلیام مک دوئل/ به زبان انگلیسی
https://www.youtube.com/watch?v=yTXlqgNAYXA
۱۳ - اجرا: دان پاتر/ به زبان انگلیسی
https://www.youtube.com/watch?v=5gCHakxXL_o
۱۴ - اجرا: پل ویلبر/ به زبان انگلیسی
https://www.youtube.com/watch?v=put1U0eqSrc
تهیه و تدوین
دکتر منوچهر سعادت نوری

http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/05/blog-post_29.html
One Song & Many Voices (Pt 17): Benmaay Rokh/ Show me your Face
Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/one-song-amp-many-voices-pt-17-benmaay-rokh-show-me-your-face-51607
بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html