۱۳۹۴ فروردین ۲۵, سه‌شنبه

مجموعه ی یک آوا و بسا صدا: ١٤ - ترانه ی سرزمین من
 ١ - اجرا: دریا دادور
https://www.youtube.com/watch?v=wZGtY2_8tJ4
٢ - اجرای دیگری از: دریا دادور
https://www.youtube.com/watch?v=guv15dQB9tc
٣ - اجرا: داود سرخوش
https://www.youtube.com/watch?v=D0VSPJ4YJlU
٤ - اجرا: عارف - ستار، مرتضی‌ ، شاهرخ ، عقیلی و دیگران
https://www.youtube.com/watch?v=DvVSIneTWaY
۵ - ترانه ی ایران سرزمین من
https://www.youtube.com/watch?v=juCf7wcg4oA
٦ - ترانه ی خداحافظ سرزمین من - اجرا: هایده
https://www.youtube.com/watch?v=NJhkAOwNsq4
٧  - ترانه ی ای سرزمین من .. اجرا: گروه موسیقی نوجوانان
https://www.youtube.com/watch?v=l7J8QcBTRzA
٨ - اجرای دیگری از ترانه ی ای سرزمین من
https://www.youtube.com/watch?v=5xD_icZn1DY
٩ - ترانه ی سرزمین من .. اجرا: گيسو شاكری
https://www.youtube.com/watch?v=LcjL2yI8uGw
١٠ - ترانه ی سرزمین من سلام .. اجرا: حامد طه 
https://www.youtube.com/watch?v=Hu9sY1tJ0vU
١١ - اجرای دیگری از ترانه سرزمین من با صدای یک بانوی ژاپنی
https://www.youtube.com/watch?v=mGZlmHZnzCE
١٢ - ترانه ی ایران ای سرزمین رستگار
https://www.youtube.com/watch?v=pHJppZXuf0w
١٣ - ترانه ی سرزمین من (به زبان انگلیسی) - اجرا: "چاپی" خواننده ی کردستانی
https://www.youtube.com/watch?v=ICX84L57nPM
١٤ - ترانه ی سرزمین من (به زبان انگلیسی) - اجرا: ایسلا گرانت
https://www.youtube.com/watch?v=lqmxtjxa9WI 

تهیه و تدوین
دکتر منوچهر سعادت نوری
 ====
 One Song & Many Voices (Pt 14): Sarzamin-e Man/ My Homeland

Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/one-song-amp-many-voices-pt-14-sarzamin-e-man-my-homeland-49099
 ======

 بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html