۱۳۹۳ آذر ۱۴, جمعه

مجموعه ی یاد نامه ها


١ - یادنامه ی ایرج افشار
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_10.html
٢- یاد نامه ی دکتر مهدی حمیدی شیرازی
http://iranian.com/posts/view/post/7688
و اینجا: http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_4654.html
٣ - یاد نامه ی جلال الدین همایی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_15.html
و اینجا http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=25571
٤ - یاد نامه ی فريدون توللی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_21.html
۵ - یاد نامه ی محمد مختاری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/02/blog-post_24.html
٦ - یاد نامه ی رهی معیری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/03/blog-post_8.html
٧ - یاد نامه ی نصرت رحمانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/03/blog-post_13.html
٨ - یاد نامه ی دکتر سیف الله وحیدنیا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/06/blog-post_23.html
و اینجا: http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=27315
٩ و ١٠ - یاد نامه های همای اصفهاني و طرب اصفهاني
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/10/blog-post.html
١١ - یاد نامه ی محمد زهري
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2013/11/blog-post_7.html
١٢ - یاد نامه ی محمد ابراهیم باستانی پاریزی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/03/blog-post_28.html
١٣ - یادنامه ی دکتر پرویز خانلری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post.html
١٤ - یادنامه ی نادر نادرپور
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-22.html
و اینجا: http://saadatnoury.blogspot.ca/2014/07/blog-post_15.html
١۵ - یادنامه ی قهار عاصی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_2.html
١٦ - یاد نامه ی دکترعبدالحسین زرین‌کوب
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/03/blog-post_8.html
١٧ - یاد نامه ی دکتر بهرام فره ‌وشی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/04/blog-post_2.html
۱۸ - یاد نامه ی نعیم فراشری سراینده ی پارسی‌گوی آلبانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/07/blog-post.html
۱۹ - یاد نامه ی علی اکبر دهخدا/ به زبان انگلیسی
http://iranian.com/main/blog/m-saadat-noury/ali-akbar-dehkhoda.html
۲۰ - یادی از برخی هنرمندان ایران و ترانه های مشهورشان
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post_11.html
۲۱- یاد نامه ی "هوارد باسکرویل" آموزگار آمریکایی که جان خود را در راه انقلاب مشروطه ی ایران فدا کرد
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/07/blog-post_18.html
۲۲ - یاد نامه ی "قصاب کاشانی" سراینده ی پارسی‌گوی اواخر دورهٔ صفویه
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/07/blog-post_30.html
۲۳ - یاد نامه ی رحیم معینی کرمانشاهی شاعر و ترانه سرا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/11/blog-post_25.html
 ۲۴ - یادنامه ی آنتوان سوروگین پیشکسوت عکاسی از اوضاع اجتماعی ایران
 http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/12/blog-post_14.html
۲۵ - یادنامه ی رودکی سمرقندی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/07/blog-post_6.html
۲۶ - یادنامه ی سید حسام الدین دولت ‌آبادی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_15.html
 ۲۷ - یادنامه ی صادق سرمد
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/08/blog-post_27.html
۲۸ - یادنامه ی مسعود فرزاد
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/09/blog-post_6.html
۲۹ - یاد نامه ی حکیم شرف الدین حسن اصفهانی متخلص به شفائی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2016/12/blog-post_30.html
 ۳۰ - یاد نامه ی ادیب‌ الممالک فراهانی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_12.html
۳۱ - یاد نامه ی ایرج میرزا جلال ‌الممالک
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/02/blog-post_18.html
۳۲ - یاد نامه ی عمران صلاحی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/03/blog-post.html
۳۳ - یادنامه ی ادیب برومند
٣٤ - یادنامه ی  شکیبی اصفهانی
۳۵ - یاد نامه ی حبیب یغمایی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی و مدیر مجله ی ادبی یغما