۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه

یک آوا و بسا صدا: ۲۲ - ترانه ی "خواب و رویای محال"

Song of the Impossible Dream
اجرا: فرانک سیناترا
https://www.youtube.com/watch?v=JjI7VeIA7ZI
اجرا: الویس پریسلی
https://www.youtube.com/watch?v=M4wTwt_D9qM
اجرا: اندی ویلیامز
https://www.youtube.com/watch?v=yaN8jxAFtDY
اجرا: جک جونز
https://www.youtube.com/watch?v=klOC4s171e0&list
اجرا: استیو لارنس
https://www.youtube.com/watch?v=2trMSsLqGkg
اجرا: ساندرا لیبانتینو
https://www.youtube.com/watch?v=nhYy9hTKiF4
اجرا: مت مونرو
https://www.youtube.com/watch?v=H9Zi5TFIGWE
خواب و رویا - اجرا:سعدیه و کایا
https://www.youtube.com/watch?v=NZ50jTUNN54

یادداشتی پیرامون "خواب و رویای محال" / انگلیسی و فارسی
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/09/blog-post_30.html

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/09/blog-post_34.html
One Song and Many Voices (Part 22): The Impossible Dream
Collected and Prepared By
M. Saadat Noury, PhD
http://iranian.com/posts/one-song-and-many-voices-pt-22-the-impossible-dream-58052
بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html