۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

یادی از ترانه ی "دوتا چشم سیاه داری" و اجرا کنندگان آنترانه ی "دوتا چشم سیاه داری" توسط کوروس سرهنگ زاده، فریدون فروغی، بیژن مفید، داریوش اقبالی و دریا دادور خوانده شده است:
توسط کوروس سرهنگ زاده
http://www.youtube.com/watch?v=dQSTs7zXazw
توسط فریدون فروغی
http://www.youtube.com/watch?v=riBFOQsHdjA
توسط بیژن مفید
http://www.youtube.com/watch?v=w9YiAa8qhuk
توسط داریوش اقبالی
http://www.youtube.com/watch?v=OPI-PEorJEU
توسط دریا دادور
http://www.youtube.com/watch?v=SxYcErPxKOQ

شرح زندگی اجرا کنندگان ترانه ی "دوتا چشم سیاه داری"
کوروس سرهنگ زاده
http://www.iransong.com/biography/356.htm
فریدون فروغی
http://en.wikipedia.org/wiki/Fereydoon_Forooghi
بیژن مفید
http://en.wikipedia.org/wiki/Bijan_Mofid
داریوش اقبالی
http://en.wikipedia.org/wiki/Dariush_Eghbali
دریا دادور
http://en.wikipedia.org/wiki/Darya_Dadvar

متن ترانه ی "دو تا چشم سیاه داری"
http://www.iransong.com/song/3819.htm

یادداشت پایانی

١ - ترانه ی "دوتا چشم سیاه داری" از جمله ترانه های بسیار مورد توجه ی ایرانیان در سال های ٣٠ و ٤٠ خورشیدی بود.
٢ - بسیاری افراد بر این باورند که زنده یاد داریوش رفیعی نخستین اجرا کننده این ترانه بوده است.
٣ - با وجود جستجو و تلاش فراوان، مدرک قابل اعتماد و مستندی در مورد نام ترانه سرا یافت نشد.

 دکتر منوچهر سعادت نوری

مجموعه ی " یادی از برخی هنرمندان ایران و ترانه های مشهورشان"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post_11.html