۱۳۹۳ آبان ۵, دوشنبه

یادی از ترانه ی "رختخواب مرا مستانه بنداز" و اجرا کنندگان آن
ترانه ی "رختخواب مرا مستانه بنداز" توسط داریوش رفیعی، کوروس سرهنگ زاده، داریوش اقبالی، صمد پیوند، احمد آزاد و عباس منتجم شیرازی خوانده شده است:
توسط داریوش رفیعی
http://www.youtube.com/watch?v=bDgX5T8k7ZI
توسط کوروس سرهنگ زاده
http://www.youtube.com/watch?v=EqZ9hkJLIHk
توسط داریوش اقبالی
http://www.youtube.com/watch?v=ZJuYX1ciSAU
توسط صمد پیوند
http://www.youtube.com/watch?v=6d4UdkPlMBk 
توسط احمد آزاد
http://www.youtube.com/watch?v=L-2gPcc-7X4
توسط عباس منتجم شیرازی
http://www.youtube.com/watch?v=z7cYvPeisAo
 
شرح زندگی برخی از اجرا کنندگان ترانه ی "رختخواب مرا مستانه بنداز"
کوروس سرهنگ زاده
http://www.iransong.com/biography/356.htm
داریوش اقبالی
http://en.wikipedia.org/wiki/Dariush_Eghbali
احمد آزاد
http://www.wikiseda.com/Ahmad+Azad

متن ترانه ی "رختخواب مرا مستانه بنداز"
http://www.iransong.com/song/14735.htm

یادداشت پایانی
١ - ترانه ی "رختخواب مرا مستانه بنداز" از جمله ترانه های بسیار مورد توجه ی ایرانیان در سال های ٣٠ و ٤٠ خورشیدی بود.
٢ - بسیاری افراد بر این باورند که این ترانه بر اساس یک ترانه ی محلی شیرازی تهیه و تنظیم شده است.
٣ - در بسیاری از منابع فارسی، این ترانه به نام "مستانه" نیز ثبت شده است.
٤ - با وجود جستجو و تلاش فراوان، مدرک قابل اعتماد و مستندی در مورد نام ترانه سرا یافت نشد.
دکتر منوچهر سعادت نوری
مجموعه ی " یادی از برخی هنرمندان ایران و ترانه های مشهورشان"
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/06/blog-post_11.html