۱۳۹۳ دی ۱۷, چهارشنبه

یک آوا و بسا صدا: ٣ - شب بود .. زمستان بود

 
شب بود بیابان بود زمستان بود
اجرا: پوران
https://www.youtube.com/watch?v=rP8_MchHyH8
اجرا: فریدون فرخزاد
https://www.youtube.com/watch?v=dRF9l7BcV8c
اجرا: شهرام شب پره
https://www.youtube.com/watch?v=dkI5BdmYQmg
اجرا: ناهید و یوکیکو
https://www.youtube.com/watch?v=D_cetQ5wOYs
اجرا: دلسا
https://www.youtube.com/watch?v=HbuJury8R8Y
اجرا: نازلی رحمانیان
https://www.youtube.com/watch?v=WzXs2sWQOHI
اجرا: گروه کیوسک
https://www.youtube.com/watch?v=5V3OzubgWco

متن ترانه
شب بود بیابان بود زمستان بود/ بوران بود سرمای فراوان بود
یارم در آغوشم هراسان بود/ از سردی افسرده و بی‌جان بود
در فکر آن سیمین بر خوشگل/ از جسم و جان خود بودم غافل
می کوشیدم بهرش از جان و دل/ می بردمش با خود سوی منزل
گیسویش، از باد و باران گشته آشفته
در هر مویش گویی مروارید غلتان سفته
طی شد راه دشوار آخر بر من و یار/ با بوسه‌ای گرمی به او دادم
با لبهای چون قند بر رویم زد لبخند/ برد آن همه رنج و غم از یادم
سراینده ی ترانه: ناصر رستگار نژاد
آهنگساز: عباس شاپوری

 بخش های پیشین مجموعه ی یک آوا و بسا صدا
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2014/12/blog-post_20.html
تهیه و تدوین : دکتر منوچهر سعادت نوری
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2015/01/blog-post_7.html
==========