۱۳۹۶ آبان ۷, یکشنبه

ایرانیان در پهنه ی سرزمین نیاکان آریایی: ۸۱ - برخی از اعتقادات و خصوصیات آریایی ها


برخی از اعتقادات آریایی ها: تارنمای دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا می نویسد: "در اعتقادات ایرانی، ایرانویج آرمان شهر ایرانیان است. در مینوی خرد، مشخصات این آرمان شهر بدین شرح آمده و پیداست که اورمزد ایرانویج را از دیگر جاها و روستاها بهتر آفرید و نیکی‌اش این است که زندگی مردم در آنجا سیصد سال است و زندگی گاوان و گوسفندان صدوپنجاه سال و درد و بیماری کم دارند و دروغ نمی‌ گویند و شیون و مویه نمی ‌کنند و دیو آز به تن آنان کمتر مسلط است و ده مرد از نانی که می‌ خورند سیر می‌ شوند و ... قانونشان بهی است و چون بمیرند پارسایند...". تارنمای نسل آریایی زیر عنوان "مذهب و مظاهر مورد احترام آریایی ها" می نویسد: "آریایی ها از دیر باز مظاهر طبیعت را ستایش می کردند و پرستش و احترام به آب، آتش، باد و خاک در میان آریایی ها متداول بوده و به نور و تاریکی و تاثیرات آن در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انسان پی برده و نیکی و بدی را در ارتباط با دو نیروی بالا می دانستند. البته در آغاز برای دفع نیروهای آسیب رسان و بیماری زا و بی اثر کردن آن ها مهره های گوناگون از شاخ جانوران و گوش ماهی به گردن خود می آویختند و یا بصورت دست بند مورد استفاده قرار می دادند. آنان اعتقاد داشتند این مهره ها بصورت طلسم از توانایی ارواح و نیروهای آسیب رسان در زندگی انسان و جانوران و کشتزارها و مراتع می کاهند (نمونه ای از این اشیاﺀ در ناحیه ی فارس یافت شده است). علاوه بر این در قبر انسان ها زینت آلات و حتی اشیاﺀ و ابزار های زندگی و جنگی و شکار بدست آمده است که بیانگر اعتقاد آریایی ها به زندگی بعد از مرگ است. آریایی های باستان، خورشید و ماه را در زندگی خود به ویژه در امر کشاورزی و دامپروری و حیات خود موثر می دانستند. آریایی ها برای بدست آوردن محصول خوب کشاورزی و افزودن دام های خود به توانایی عناصر فوق معتقد بودند و بر این باور بودند که تابش خورشید و بارش باران، آفات و بیماری دام و انسان را دور می کند. آریایی ها نیز مانند بسیاری از ملل کهن به ارواح و نیروهای زیان آور و سودمند باور داشتند و معتقد بودند که گنج ها و ذخایر طبیعت، نعمت ها، محصولات خوب و تندرستی و شادی و مانند آن نیرو های خیر و خوب به آدمی ارزانی می دارد. از جمله ی این نعمت ها می توان به باران و روشنایی اشاره کرد. آنان همچنین به پیکار میان نیرو های خوب و بد اعتقاد داشتند. به عنوان مثال تیرگی شب (تاریکی ، ظلمت)، زمستان، خشک سالی، قحطی، بیماری ها و سایر آفات را از جانب نیرو های بد و زیانکار و پیروزی نیرو های زیانکار بر نیرو های سودمند می دانستند. آنان نیرو های سودمند را دوست داشته و آنان را مورد پرستش و احترام قرار می دادند و نیروهای زیانکار را دشمن خود می دانستند و برای در امان ماندن از آنان به ورد و افسانه ها متوّسل می شدند که بعد ها با تکامل آنان بصورت جادوگری در آمد. پرستش میترا خدای آفتاب عهد باستان بی تردید متعلق به این مقطع زمانی توسط آریایی ها است. آریایی ها اماکن مقدس خود را برای عبادت و بزرگداشت خدایان در بلندی ها و یا کوه ها و کشتزارها و حتی مناطق مسطح انتخاب می کردند: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
دین و مذهب آریایی ها: اولین اطلاعی كه بر احوال آریائیان داریم بر ما ظاهر می سازد آن ها در مرحله پرستش طبیعت پاك و خالص بوده اند. در این مذهب خدای آسمان (وارونا) برسایر خداوندان مقدم بوده است. آنها موجودات جهان را به دو دسته تقسیم كرده بودند و به تبع آن به دو دسته از خدایان اعتقاد داشتند و دسته اول خدایانی كه موجودات مفید مانند آب و آتش و روز را آفریده بودند و دسته دوم خدایانی كه موجودات زیان آور مانند خشكی سرما و شب را خلق كرده بودند: تارنمای آفتاب
مذهب آریایی های ایرانی و هندی مدت ها یکی بود زیرا آنان مدّت ها به یک زبان واحد سخن گفته و با هم زندگی می کردند. پس از جدایی آریایی ها از شاخه ی ایرانی و هندی (که این جدایی سده ها پس از زندگی مشترک آنان به طول انجامید) جدایی مذهب نیز در بین آنان به وقوع پیوست. میترا از خدایان آریایی پیش از آغاز جنبش آنها یعنی پیش از آمدن به هند و ایران است . البته میترا از دیر باز دارای پیروان زیادی در طول تاریخ بوده و با مسیحیت هم رقابت می کرد و نفوذ میترا در تعالیم ادیان دیگر ایرانی و غیر ایرانی، اصلی اجتناب ناپذیر بوده است. یکی دیگر از الهه ها (آناهیتا) الهه ی باروری و نعمت و باران است که از دیر باز در ایران  پرستش شده است". تارنمای گزیده ای از نوشتارها
آریایی‌ها بت و شمایل نمی‌پرستیدند و به اقتضای شیوه زندگی اسکان نیافته، برای خدایان خود پرستشگاه نمی‌ساختند. صفه‌ای که مراسم آیینی بر آن برپا می‌شد، سطح صاف شده پاک و تقدیس یافته در فضای آزاد بود. تقدیم قربانی به خدایان و نثار فدیه به آب و آتش مهمترین مشغله‌های دینی آریایی‌ها بوده‌است: تارنمای دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا
آریایی ها کار و کوشش را تشویق می کردند و دروغ را یکی از زشت ترین اعمال می دانستند: بنا بر نوشتاری زیر عنوان "آریایی ها که بودند؟" در تارنمای ایران: "آرین های ایران وقتی به ایران آمدند، از نظر تمدن عقب تر از همسایه های خود یعنی بابل و آشور بودند و چیزهای زیادی از آن ها یاد گرفتند. ولی از نظر اخلاقی بر آنان برتری داشتند چون اعتقادات آریایی ها سعی و کوشش و کار کردن را تشویق می کرد و دروغ را یکی از بزرگ ترین اعمال بد به شمار می آورد".... داريوش هخامنشي كه در گسترش آيين‌هاي نوروزي در ميان متصرفات غيرآرين امپراتوري ايران سعي بليغ داشت در مراسم نوروز ۵١۵ پيش از ميلاد (هفت‌سال پس از آغاز فرامانروايي اش) تصميم خود را در زمينه ی ايجاد سنگ نبشته ی بيستون (حاوي آرزوها، اندرزها و شرح قلمرو ی ايران) اعلام كرد كه مورخان با توجه به اين سنگ نبشته گفته‌اند ايران تنها كشور جهان است كه سند مالكيت دارد. بزرگترين آرزوي داريوش كه در اين كتيبه آمده، اين است كه خداوند ايران را از آفت دروغ و خشكسالي مصون سازد": تارنمای گزیده ای از نوشتارها
خط و زبان آریایی ها: خطی که کتیبه های هخامنشی بدان نوشته شده، خط میخی است اما از دوران قبل از هخامنشیان از خط آریایی هیچگونه اطلاعی نداریم، خط میخی را مردم بابل و آشور و ایلامی از سومری ها آموختند و هخامنشیان از آنان یاد گرفتند اما خط میخی ایرانی به مراتب آسانتر از خط میخی آشوری و ایلامی بوده، کتیبه های شاهان هخامنشی به خط میخی پارسی نوشته شده است یعنی نوشته چیز دیگری است و خواندنش چیز دیگر و در برخی کتیبه ها نیز از زبان های آشوری و ایلامی استفاده شده است. خط میخی از چپ به راست نوشته می شده و فقط مخصوص نوشتن کتیبه بوده (بر روی گل و سنگ). احکام و فرامین پادشاهان هخامنشی به ممالک دیگر به خط میخی نبوده بلکه به خط و زبان آنها بوده ازجمله بابلی، مصری و آرامی... معروفترین کتیبه های هخامنشیان کتیبه ی بیستون است و بقیه ی کتیبه ها در تخت جمشید و پاسارگاد قراردارد: تارنمای تاريخ اجتماعي ايران
زبان آریایی آغازین: زبان گروهی از مهاجران هندو اروپایی بود که در حدود هزاره ۳ پیش از میلاد از هم نژادان خویش جدا شدند و در دشت ‌های آسیای مرکزی رحل اقامت افکندند. در گذشته‌ های بسیار دور آریایی زبان‌ ها تماس‌ هایی با بالتها، داکیه‌ای-میسیه‌ای‌ها و اقوام فینو-اوگری داشتند: تارنمای دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا
ازدواج آریایی ها: خانواده که امروز نیز از مقدس ترین نهادهای اجتماعی به شمار می رود، همواره در  سرزمین ایران از اهمیت والایی برخوردار بوده است. در آن زمان که زن ربایی و حتی خرید زن در میان بسیاری از ملل و اقوام هند و اروپایی معمول و متداول بود، ازدواج ایرانی در سایه ی نظم و نسقی که آیین زرتشت آورده بود، نتیجه ی پذیرش و رضایت زن و مرد برای ازدواج با یکدیگر بود. وجود ایزد بانوانی چون آناهیتا و نقش آنان در تفکرات ایرانی اهمیت خانواده را بیشتر می نمایاند: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
ازدواج های عجیب و شگفت انگیز آریایی ها/ نوشتاری از همین تدوین کننده: تارنمای گزیده ای از نوشتارها 
آریایی ها و حقوق زنان: در زمان هخامنشیان، زنان حق ارث و مالکیت داشتند. در میان کتیبه‌ها و ترجمه ‌های الواح تخت جمشید می‌توان مشاهده کرد که در زمان هخامنشیان برخی زنان شغل و حقوق داشتند... زن در قرن اولیه ظهور زرتشت و نیز در زمان هخامنشیان از حقوق ارزنده ای برخوردار بود و یکی از درخشان ترین ادوار تاریخی خود را می گذاراند... مشارکت همه جانبه زنان در این عصر چشمگیر است.از حفریات و کشفیات باستان شناسی که در تخت جمشید به عمل آمده٬ الواحی به دست آمده که نشان می دهد در ساختمان تخت جمشید عده زیادی از زنان مانند مردان مشارکت داشته و حقوق و مزایای جنسی از قبیل نان و شراب و غیره؛ مطابق مردان دریافت داشته اند. این الواح هم اکنون در موزه های جهان ضبط است: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
باورها و رفتارهای آریایی ها نسبت به برخی حیوانات: مطابق اساطير و روايات کهن ايراني، رابطه ي انسان با جانوران و سابقه ي خدمت حيوان به انسان، از زمان کيومرث (نخستين بشر در اساطير آريايي) شکل گرفته است. در بخش اساطيري شاهنامه ي فردوسي و در آغاز عصر پيشداديان آمده که کيومرث در کوه زندگي مي کرد و تن پوشي از پوست پلنگ داشت. او همه ي جانوران را نزد خود فراخواند. آن ها نزد کيومرث گردآمدند، با او انس و الفت گرفتند و رام و فرمان بردار وي شدند: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
دانش و سواد آریایی ها: ایلام نخستین دولتی بود که در هزاره ی چهار پیش از میلاد مسیح، بازرگانی و تجارت را پدید آورد و این کار نیز موجب پیشرفت دانش های کاربردی چون کاشی سازی و شیشه گری شد و اینها از جمله هنرهایی هستند که ایرانیان در آن مهارت داشتند و در واقع ایرانیان نخستین کسانی بودند که این هنرها را پدید آوردند. ورود آریایی ها به سرزمین ایران و آمیزش با مردم بومی آن و همچنین آشنایی آنها با فرهنگ ایلامی و نیز آموزه های زرتشت پیامبر ایران باستان در بزرگداشت راستی و حقیقت گرایی، ایرانیان را به دانش آموزی و دانش آموختن فرا خواند. بنیان و ریشه ی فلسفه جهان از آموزه های زرتشت سرچشمه می گیرد و حقیقتی انکار ناپذیراست. تاثیر پذیری افلاطون ازفلسفه و نظام اجتماعی ایران برکسی پوشیده نیست...: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
نگاهی به شناخت آریایی ها از فرهنگ وعلم و فلسفه/ نوشتاری از همین تدوین کننده: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
آریایی ها و هنر سوارکاری و تیراندازی و بسیاری هنرهای دیگر: اگر چه در سنگ نوشته ای از داریوش پادشاه هخامنشی در نقش رستم واقع در شمال شهرستان مرودشت استان فارس ایران می خوانیم: "من داریوش شاه، یک پارسی از نژاد آریایی، به هنگام سواری و سوارکاری خوب هستم، به هنگام تیرانداختن، کمانگیری خوب هستم، هم پیاده و هم سوار بر اسب" اما بنا بر نوشته ی پژوهشگران تاریخ ایران باستان، آریایی ها علاوه بر سوارکاری و تیراندازی، از بسیاری هنرهای دیگر و از جمله سرایندگی، رامشگری (خوانندگی و نوازندگی)، رقص و موسیقی نیز بهره مند بودند...: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
آریایی ها و هنر رقص و موسیقی: تصوير رقص‌ های انفرادي و گروهي كه بر سفالينه ‌هاي به دست آمده از كاوشگاه ‌هاي پيش تاريخي ايران (مانند تپه‌ ي سيلك و تپه ‌ي موسيان) نقش شده است، ديرينگي هنر «رقص» را در ايران گواهي مي‌دهد. برپايه‌ ي گزارش «دوريس ساموسي»، پارس‌هاي هخامنشي درست بسان فراگيري اسب‌ سواري، رقصيدن را نيز مي ‌آموختند و به تمرينات ورزشي براي "افزايش قدرت بدني" توجه داشتند...: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
هرودوت مورخ یونانی از نیایش‌های آوازگونهٔ مغ‌ها بدون همراهی ساز سخن می‌گوید. در نیایش‌های زرتشتیان شاهد هستیم که متون شعرگونهٔ گات‌ها را با آهنگ می‌خواندند. مهمترین موسیقی آن دوران نغمات موسیقایی گات بوده‌ است....: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
آریایی ها و هنر مجسمه سازی: شايد بتوان قديمي ترين مجسمه يافته شده در ايران را پيكره ی آدمكي گلي دانست كه در تپه ی سراب حصار سفيد كرمانشاه و از داخل يك قبر متعلق به حدود هفت هزار سال پيش پيدا شده است. باستان شناسان ساخت اين گونه آدمك هاي گلي را كه تحت عنوان كلي "بت" نامگذاري كرده اند ناشي از عقايد اقوام باستاني پيرامون ادامه ی حيات انسان در دنياي ديگر مي دانند....: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
آریایی ها و خواص روان گردان حشیش: در ایران سوء مصرف موادمخدر از سابقه ای طولانی برخوردار است. گیاهانی که افیون و حشیش از آن ها به دست می آید از گیاهان بومی این منطقه بوده و شاید بتوان گفت خواص خوراکی، دارویی و روان گردان آن ها از چند هزار سال قبل توسط ساکنان فلات ایران شناخته شده بود. طبق نوشته ی هرودوت خواص روان گردان حشیش برای اقوام آریایی شناخته شده بود و آنان از این ماده در عزا داری های خود استفاده می کردند: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_29.html
بخش های پیشین  مجموعه ی ایرانیان درپهنه ی سرزمین نیاکان آریایی

۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه

مواد مخدر (اپیوئید): تاریخچه ی‌ مصرف آن‌ در ایران و جهان و تلاش برای مبارزه با مصرف آن‌ در آمریکا


مواد مخدر (اپیوئید) و انواع آن
مواد مخدر یا اپیوئید به مجموعه ی مواد طبیعی و شیمیایی مسکن شبیه به مرفین یا مواد افیونی گفته می‌ شود که در سیناپس به گیرندهای عصبی اپیویید می‌چسبند. عملکرد همگی آن‌ها در بدن همانند کار انتقال‌دهنده‌های عصبی ضد درد (اندورفین‌ها) است که از طریق تأثیر بر سلسله اعصاب مرکزی موجب تخفیف احساس درد در بدن می‌شوند. مرفین اولین اپیویید طبیعی (آلکالوئید) می‌باشد که در سال ۱۸۰۴ توسط یک داروساز آلمانی به نام «فردریش ویلیام آدام سرتورنر» در شهر «پادربرن» از تریاک استخراج شد... علاوه بر مرفین از سایر انواع آن می توان از هروئین، بوپرنورفین، متادون، پنتازوسین، کدئین و بسیاری دیگر نام برد: تارنمای ویکی‌پدیا
تاریخچه ی‌ مصرف مواد مخدر در ایران و جهان
براساس اسناد تاریخی، سابقه آشنائی بشر با موادمخدر به چهار هزار سال قبل از میلاد برمی گردد. لوح های نقاشی کشف شده از یونان قدیم و مصر باستان حکایت از آن دارد که طبیبان، از بوته ی خشخاش و بوته ی شاهدانه به عنوان یک گیاه داروئی استفاده می کردند. « پلین » دانشمند رومی، اولین شخصی بود که شیره ی غلیظ خشخاش را به نام « اپیوم » جهت استفاده علمی در داروهای مسکن عرضه کرد، اپیوم از ریشه ی اپوس به معنای شیره گرفته شده و در برخی موارد از آن به نام هیپون و یا افیون نیز نام برده شده است...  سابقه ی آشنایی بشر با خشخاش به حدود هفت هزار سال قبل بازمی گردد. وجود لوحه های گلی باستانی از تمدن های آن زمان موید این امر است.  همچنین استفاده ی غذایی و دارویی از انواع مواد مخدر در چین و هند و کشورهای دیگر در چند هزار سال پیش نیز مورد تایید قرار گرفته است. در ایران نیز حسن صباح مریدانی را برای از پا در آوردن دشمنان به کار گرفت. این امر با به دست آمدن نوشته هایی در تپه های الموت به اثبات رسید که این افراد با استفاده از اثرات مست کنندگی حشیش اعمال خارق العاده ای را انجام می داده اند. در ایران سوء مصرف مواد از سابقه ای طولانی برخوردار است. گیاهانی که افیون و حشیش از آن ها به دست می آید از گیاهان بومی این منطقه بوده و شاید بتوان گفت خواص خوراکی، دارویی و روان گردان آن ها از چند هزار سال قبل توسط ساکنان فلات ایران شناخته شده بود. طبق نوشته ی هرودوت خواص روان گردان حشیش برای اقوام آریایی شناخته شده بود و آنان از این ماده در عزا داری های خود استفاده می کردند. خواص تریاک توسط پزشکانی مانند محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا توصیف شده است. اما شواهد مربوط به سوء مصرف آن در موارد غیر پزشکی بسیار نادر است. ابوریحان بیرونی به خاصیت اعتیادآور افیون اشاره کرده و پدیده «تحمل» را تشریح کرده است... بیشتر: تارنمای پزشکان
بزرگترین قطب های تولید تریاک در جهان: عبارتند از: ۱ـ قطب تولیدی مثلث طلایی شامل سه کشور میانمار، لائوس و تایلند ۲ـ قطب تولیدی هلال طلایی شامل سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان ۳ـ قطب تولیدی مکزیک در آمریکای مرکزی و کلمبیا واقع در آمریکای جنوبی; تارنمای ویکی‌پدیا
افزایش مشارکت کودکان و زنان در قاچاق مواد مخدر در افغانستان: وزارت داخله کشور افغانستان اعلام کرده میزان استفاده از کودکان و زنان برای قاچاق مواد مخدر به بالاترین سطح خود رسیده است. بازمحمد احمدی معاون وزیر داخله افغانستان به خبرنگاران گفت که در سه ماه آخر سال ۱۳۹۵ بیش از ده زن به اتهام تلاش برای انتقال مواد مخدر بازداشت شده‌اند. احمدی افزود که قاچاقچیان بزرگ تلاش می‌کنند که از جابه‌جایی مواد مخدر در شکم زنان و کودکان به عنوان شیوه جدید و راحت‌تر استفاده کنند. به گفته او، دلیل روی آوردن قاچاقچیان مواد مخدر به زنان و کودکان، عدم بازرسی جدی آن‌ها در ایست‌های بازرسی و کنترل ورودی و خروجی‌ها در افغانستان است. معاون وزیر داخله گفت که براساس فرهنگ ویژه اجتماعی در افغانستان، زنان مورد احترام عمیقی هستند و به همین دلیل آن‌ها کم‌تر هدف بازرسی قرار می‌گیرند. او افزود در سه ماه اخیر ۱۳ زن به اتهام انتقال مواد مخدر بازداشت شده‌اند که پنج تن آن‌ها در فرودگاه بین‌المللی کابل به اتهام انتقال مواد مخدر بازداشت شدند. احمدی از مثالی در این مورد یاد کرد. به گفته او، کوچک‌ترین فردی که در این مورد بازداشت شده، دختر چهارده‌ساله‌ای است که سه کیلوگرم هرویین جابه‌جا شده در کپسول را بلعیده بود و قصد داشت آن را به خارج از کشور منتقل کند: تارنمای بی بی سی
اشاراتی به اقدامات آمریکا در مبارزه با مصرف اپیوئید
اداره مبارزه با موارد مخدر  آمریکا (دی.‌ایی.‌ای) یک آژانس فدرالی زیر نظر وزارت دادگستری آمریکاست که مسئول کنترل و مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان است. فعالیت‌های این سازمان هم در داخل خاک آمریکا انجام می‌شود و هم در خارج از خاک آمریکا (به این شکل که با قاچاقچیان مواد مخدر آمریکایی در خارج از خاک آمریکا نیز برخورد می‌شود). این اداره در ۱ ژوئیه ۱۹۷۳ و با امضای ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا تاسیس شد. هدف از تاسیس دی‌ایی‌ای، اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر بود. کنگره آمریکا نیز که در جریان گسترش مواد مخدر بود، با این تصمیم موافقت نموده و در نهایت با ادغام شدن چند اداره مختلف، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شکل می‌گیرد. از همان ابتدای کار و در اوایل ۱۹۷۰، مقر این سازمان در واشنگتن دی. سی. بود، اما در دهه ۱۹۸۰ و با پیشرفت و بزرگ‌تر شدن سازمان، فرماندهان این اداره به دنیال مکان جدیدی برای خود بودند که در نهایت منجر به انتقال دفتر مرکزی به ویرجینیا شد. تعداد کارمندان اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا تا سال ۲۰۰۹ برابر بود با ۱۰.۷۸۴ نفر کارمند و بودجه سالانه آنها ۳ بیلیون دلار در سال ۲۰۱۲ بود: تارنمای ویکی‌پدیا
اعمال ناشایستی همچون روابط جنسی نامشروع، استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، مهمانی‌های غیر اخلاقی شبانه، رفتارهای خشونت‌آمیز و تعداد دانشجویان اخراجی در  سال‌های اخیر رشد چشمگیری در دانشگاه‌ های آمریکا داشته است. دانشگاه‌ های آمریکا تنها نماد علم و دانش نیستند، رشد فساد جنسی و اخلاقی در دانشگاه‌ های این کشور باور کردنی نیست. تا صحبت از دانشگاه‌ های آمریکا می‌شود تصویری از تکنولوژی‌ها و اختراعات پیچیده در ذهن آدمی شکل می‌گیرد، فارغ از اینکه سهم آمریکا در دانش بشری به آن اندازه هم که تصور می‌شود نبوده و نیست... موسسه ی پرینستون در رتبه‌بندی که اخیرا اعلام کرد، دانشگاه “آیوا” را با حدود ۱۲۶هزار دانشجو، از لحاظ برگزاری “پارتی‌های دانشجویی” به عنوان “فاسدترین دانشگاه آمریکا” معرفی کرده است: تارنمای حکیم الرعایا/ دکتر یزدان نیاز
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶(۲۶ اکتبر ۲۰۱۷) با یک سخنرانی در جمع خانواده ی قربانیان مصرف مواد مخدر، اعلام وضعیت فوق العاده برای این موضوع کرد. دونالد ترامپ با اعلام وضعیت فوق العاده زمینه را فراهم می کند تا کمک های بیشتری از سوی دولت فدرال در اختیار مبارزه با بحران مواد مخدر شود. رئیس جمهور آمریکا با بیان خاطره ای از برادر خود که مشکل اعتیاد به مشروبات الکلی داشت، گفت اکنون معضل مصرف مواد مخدر به شرایط بد و به مرحله ی وضعیت فوق العاده رسیده است. به گزارش رویترز، هر روز ۱۴۰ آمریکایی به خاطر مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهد. حدود نیم قرن پیش، ریچادر نیکسون، سی و هفتمین رئیس جمهور آمریکا جنگ علیه مصرف مواد مخدر را اعلام کرد و روسای جمهوری بعد مثل ریگان بر آن تاکید کردند اما به گفته ی ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا، مرگ و میر ناشی از مصرف بیش از حد مواد مخدر از سال ۱۹۹۹ تقریبا چهار برابر شده است: تارنمای صداي آمريكا
فرد ترامپ (۱۹۳۸ - ۱۹۸۴) برادر بزرگتر دونالد ترامپ بود که در سن ۴۶ سالگی به دلیل اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی درگذشت. پس از درگذشت وی، "دونالد ترامپ" کشیدن سیگار و مصرف مشروبات الکلی را ترک کرد: ترجمه ی همین تدوین کننده از بخش انگلیسی تارنمای ویکی‌پدیا
واشنگتن پست نوشت: با توجه به گسترش شبکه های محلی توزیع و فروش مواد مخدر در آمریکا، تلاش های پلیس برای مبارزه با مواد مخدر در کشور نتیجه ای نداشته است. این روزنامه در گزارشی به قلم جوئل آکِنبَک در پایگاه اینترنتی خود نوشت: ترامپ شیوع مصرف مواد مخدر اپیوئید را در آمریکا یک بحران ملی اعلام کرد، نهادهای مجری قانون این کشور برای مقابله با شیوع مصرف فنتانیل تلاش می کنند که تا حد زیادی جای هروئین را در خیابان های منطقه نیو انگلند گرفته و به طور فزاینده ای، عامل مرگ های ناشی از مصرف بیش از حد ماده مخدر در آمریکاست. بحران مصرف مواد مخدر هم معضل نهادهای مجری قانون است، و هم مسئله فوری مربوط به بهداشت عمومی. این بحران، فاجعه ای است که مقامات آمریکا می دانند با بازداشت و زندانی کردن فروشندگان مواد مخدر قادر به حل آن نیستند. زیرا مصرف کنندگان مواد مخدر اغلب خودشان فروشنده مواد مخدر هستند و وجود شبکه های محلی مواد فروش مواد مخدر باعث شده است تلاش های پلیس تاثیری در حل این معضل نداشته باشد: تارنمای خبرلند

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
همچنین نگاه کنید به
تاريخچه موادمخدر و اعتياد در ايران: تارنمای تاريخی
اعتیاد در ایران: تارنمای ویکی‌پدیا
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_28.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

۱۳۹۶ آبان ۵, جمعه

ده (۱۰) نظریه ی " استیو بنن " مشاور رانده شده از کاخ سفید ترامپ


۱ - استیو بنن استراتژیست ارشد سابق که زمانی از وی به عنوان پدر معنوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یاد می شد یک روز پس از برکناری از سمت خود گفت: ریاست جمهوری ترامپ که ما (این همه) برایش جنگیدیم و پیروز شدیم، به پایان رسید... استیو بنن، اعلام کرد ترامپ دیگر به شعارهای پوپولیستی دوره انتخابات پای بند نیست و اعضای خانواده و جمهوریخواهان سنتی عامل اصلی این تغییر رفتار وی هستند: تارنمای خبرآنلاین
۲ - استیو بنن روز دوشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۷ به دونالد ترامپ توصیه کرد که در برابر تصمیمات "رابرت مولر" روش خشن تری در پیش گیرد. ترامپ این نظریه ی "بنن" را رد کرد و اعلام داشت فعلا ترجیح می دهد با مولر همکاری کند: ترجمه ی همین تدوین کننده از بخش انگلیسی تارنمای سی ان ان
۳ - استیو بنن شرکت‌ های تکنولوژی آمریکا مشهور به «دره سیلیکون» را به عنوان اربابان تکنولوژی توصیف کرد و مدعی شد که این رهبران عرصه تکنولوژی در عرض ۱۰ تا ۱۵ سال آینده درصدد جدایی از آمریکا خواهند بود و این تهدید به جدایی را یک مشکل جدی و حاضر توصیف کرد: تارنمای فرارو
 ۴ - بنن بار مسئولیت تغییرات به قول وی ناخوشایندی را که در رفتار ترامپ به وجود آمده به گردن «ایوانکا ترامپ» و «جرد کوشنر» دختر و داماد رئیس جمهوری آمریکا و جمهوریخواهان سنتی انداخت که حمایت خود را از وی دریغ کردند: تارنمای خبرآنلاین
 ۵ - اگر درباره نقش آینده من سردرگم هستید؛ بگذارید این موضوع را برایتان روشن کنم که من قصد دارم کاخ سفید را ترک کرده و در هر جایی که ممکن باشد از کنگره گرفته تا رسانه و شرکت های تجاری، برای ترامپ و علیه مخالفین وی بجنگم: تارنمای خبرآنلاین
۶ - استیوبنن گفت اگر حزب جمهوریخواه برای حمایت از دونالد ترامپ متحد نشود، ترامپ از قدرت رانده خواهد شد: تارنمای پایگاه اطلاع رسانی نامه نیوز
 ۷ - استیو بنن، مشاور سابق کاخ سفید بعد از طرح اظهارات بوش و اوباما، به بوش حمله کرده و او را فردی "بی‌کفایت و سردرگم" توصیف کرد. او همچنین بوش را متهم به یک "ریاست‌جمهوری ویرانگر" در زمان دولتش کرد. بنن در سخنرانی در مرکز تالار همایش‌های حزب جمهوری‌خواه در کالیفرنیا گفت: جورج دبلیو بوش خودش را شرمنده کرده و نمی ‌دانسته درباره چه چیزی حرف می‌زند. وی افزود: بوش اصلا فکر نمی‌کرده است که دارد می‌آید یا می‌رود درست مث وضعیتی که در دوره ریاست جمهوری او وجود داشت. در آمریکا هیچ ریاست جمهوری ویران تر از دوره رییس جمهوری جورج دبلیو بوش نبوده است: تارنمای فرارو
استیوبنن در گردهمایی جمهوریخواهان در ایالت کالیفرنیا، ریاست جمهوری جورج بوش را «مخرب ترین» خواند و درباره سخنان وی گفت: به نظرم رئیس‌ جمهور بوش مایه سرافکندگی خودش شد. کسی برایش یک سخنرانی غرا نوشت، ولی مشخص بود او هیچ یک از چیزهایی را که می‌گفت نمی‌‎فهمید. از انقلاب صنعتی، انقلاب کشاورزی و جهانی‌ سازی گفت. ولی از هیچکدام اینها سر در نمی‌آورد. درست همان طور که زمان ریاست‌جمهوری ‌اش از چیزی سر در نمی‌آورد: تارنمای بی بی سی
 ۸ - استیوبنن مهاجرت به ایالات متحده آمریکا را «قلب مشکلات» آمریکا می‌ داند. از دید او، عامل مشکلات، نه تنها مهاجران غیرقانونی که مهاجران قانونی نیز هستند. او گفته: مهاجران کشورهای آسیای جنوب شرقی تمام رشته ‌های مهندسی را گرفته‌اند، نه در تحصیلات تکمیلی جایی برای دانشجویان آمریکایی هست نه در بازار کار: تارنمای ویکی پدیا
 ۹ - استیوبنن باور عمیق به تقابل میان دنیای یهودی-مسیحی با دنیای اسلام دارد. از دید وی این تقابل به نوعی جنگ مقدس خواهد انجامید. این دیدگاه او، مشابه نظریه جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون است. او هشدار داده‌است که مسیحیان باید هر چه سریعتر برای این تقابل آماده شوند: تارنمای ویکی پدیا
 ۱۰ - استیو بنن، استراتژیست ارشد برکنارشده کاخ سفید، می‌گوید اقدام ترامپ در اخراج "جیمز کومی" مدیر سابق اف‌بی‌آی، بزرگترین اشتباه در «تاریخ سیاسی معاصر» بود. اگر ترامپ، 'کومی' را اخراج نمی‌کرد، رئیس جمهور آمریکا با تحقیقات یک بازرس ویژه (رابرت مولر) در ارتباط با مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا مواجه نمی‌شد: تارنمای باشگاه خبرنگاران
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
همچنین نگاه کنید به
استیو بنن رئیس‌جمهوری در سایه: تارنمای بی بی سی
ده (۱۰) ستیزه جوی کاخ سفید ترامپ: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
ده (۱۰) ویژگی " استیو بنن" مشاور ارشد کاخ سفید ترامپ: تارنمای گزیده ای از نوشتارها
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_27.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

۱۳۹۶ آبان ۱, دوشنبه

ده (۱۰) سیاستمدار منتقد به روش های اجرایی کاخ سفید ترامپ  ۱ - جان مک کین سناتور آمریکایی در سخنرانی در مراسمی در فیلادلفیا در گرامیداشت دستاوردهای زندگی شدیدا به
شعار " اول آمریکا "ی ترامپ حمله کرد و گفت: رها کردن نقش آمریکا به عنوان یک رهبر بین ‌المللی "ضد میهن ‌پرستی" است. رها کردن ایده‌آل b‌هایی که در سراسر جهان ساخته‌ایم، امتناع از وظایف رهبری بین‌المللی به دلیل برخی ناسیونالیسم ‌های نیمه ‌پخته و جعلی از سوی افرادی که به جای حل مشکلات به دنبال راه فرار می‌گردند، یک اقدام غیر میهن ‌پرستانه است: تارنمای پایگاه خبری مجلس مازندران

۲ - جورج دبلیو بوش، که به ندرت در گردهمایی‌های سیاسی ظاهر می‌شود، در سخنان خود از کاربرد "زورگویی و خشک‌اندیشی" به عنوان ابزار سیاسی به شدت انتقاد کرد و گفت: "زورگویی و تعصب در فعالیت‌های سیاسی همیشه نگرش و منش ملی را شکل می دهد، زمینه را برای رشد خشونت و تعصب فراهم می‌آورد و حس مصالحه و آموزش معنوی کودکان ما را تضعیف می‌کند. تنها راه برای حفظ ارزش‌های مدنی، رعایت آنها در زندگی شخصی و اجتماعی است". بوش، که از سال ٢٠٠١ تا ٢٠٠٩ رئیس جمهوری آمریکا بود و در آن زمان، به داشتن سیاست ‌های راستگرایانه شهرت داشت، در سخنرانی خود بر اهمیت حضور مهاجران و تداوم تجارت جهانی تاکید نهاد. دونالد ترامپ با مهاجرت مخالف است و همچنین از کاهش وابستگی به تجارت خارجی حمایت کرده است: تارنمای عصر نو

۳ - اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا که برای اولین بار از زمان پایان دوره ریاست جمهوری وارد مبارزات انتخاباتی شده است در سخنانی در جمع هواداران این حزب در نیوجرسی از رای‌دهندگان آمریکایی خواست تا "سیاست تفرقه" را نفی کنند و گفت که این سیاست "دموکراسی آمریکا را تهدید می‌کند". باراک اوباما گفت: "بعضی از سیاست‌هایی که هم اینک شاهد آنها هستیم، همان‌هایی هستند که فکر می‌کردیم به خواب ابدی سپرده‌ایم، اما حالا مثل اینکه به پنجاه سال قبل نگاه می‌کنیم. حالا قرن بیست و یکم است و نه قرن نوزدهم". در حالیکه برخی از سیاست‌ها و اظهارات دونالد ترامپ در زمینه‌ های اجتماعی مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق مدنی و آزادی‌های اجتماعی قرار گرفته، رئیس جمهوری سابق آمریکا افزود: "ما با تکرار گذشته رشد نمی‌کنیم، باید از گذشته درس گرفت": تارنمای عصر نو

۴ - آیت‌الله علی خامنه‌ای بشدت از لحن و فحوای سخنان رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد و بر دونالد ترامپ تاخت. خامنه‌ای گفت ایران نقشه ‌های آمریکا را در منطقه نقش برآب کرده و به همین دلیل واشنگتن از تهران خشمگین است: تارنمای بی بی سی
خامنه‌ای گفت: "نمی‌خواهم وقت را صرف پاسخ گویی به اباطیل و یاوه‌ گویی رئیس‌جمهور بی چاک دهن آمریکا کنم.... تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی‌کنیم اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریزریز می‌کنیم": بسیاری از تارنماها

۵ - "والری پلام ویلسون" مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) به دنبال خریدن سهام توییتر است تا دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا را به گفته او از این شبکه اجتماعی اخراج کند. به گزارش بخش انگلیسی صدای آمریکا، "والری پلام ویلسون" به این منظور صندوقی تاسیس کرد و به دنبال جمع آوری یک میلیارد دلار از محل کمک های داوطلبانه است. او در توییتی نوشته است : «اگر مدیران توییتر مانع از توئیت های حاوی خشونت و تنفر ترامپ نشوند، خود ما باید کاری کنیم. توییتر را خریداری کنیم و ترامپ را از توییت کردن محروم کنیم»: تارنمای صدای آمریکا

۶ - جف فلیک، سناتور ایالت آریزونا گفت: رفتار بی خردانه، مشمئزکننده و همراه با بی نزاکتی ترامپ در رأس دولت آمریکا خطری برای دموکراسی است. ترامپ قبلا سناتور فلیک را فردی "سمی" خوانده بود... او در نطق خود در صحن سنا گفت، از انتقاد کردن از رئیس‌جمهور لذت نمی‌برد اما احساس می کند باید براساس وظیفه و وجدان چنین کند. او گفت: ما هرگز نباید تضعیف مرتب و روزمره معیارها و آرمان‌های دموکراتیک خود را عادی قلمداد کنیم. فلیک تصریح کرد، از بی‌اعتنایی فاحش به حقیقت و راست‌کرداری و تحریک‌های بی‌خردانه به دلایل کودکانه و شخصی افسوس می‌خورد. او افزود: من فرزندان و نوه‌هایی دارم که باید به سوالاتشان پاسخ دهم، بنا بر این، آقای رئیس جمهور، شریک جرم شما نخواهم بود.. : تارنمای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

۷ - فردریکا ویلسون نمایندهٔ حوزه انتخابیه فلوریدا از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۷۱ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی به‌ عضویت این مجلس درآمد: تارنمای ویکی‌پدیا
دونالد ترامپ در مکالمه تلفنی با همسر یکی از 4 سرباز کشته شده آمریکایی در نیجر، سخنانی گفته که خانواده این سرباز کشته شده آمریکایی را به شدت آزرده خاطر کرده است. به گزارش عصر ایران به نقل از سی ان ان، خانم "فردریکا ویلسون" نماینده دموکرات کنگره از ایالت فلوریدا که در کنار خانواده سرباز کشته شده آمریکایی شاهد گفتگوی تلفنی ترامپ با همسر " دیوید جانسون" یکی از سربازان کشته شده آمریکایی در نیجر بوده، با اعلام این خبر گفته تماس تلفنی ترامپ با همسر جانسون درست چند دقیقه پیش از رسیدن تابوت همسرش به فرودگاه میامی صورت گرفته است: تارنمای قطره

۸ - زمانی که دونالد ترامپ کار خود را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد از او انتقاد می‌ شد و حتی برخی هم او را مسخره می کردند، زیرا او از گوشی هوشمند «سامسونگ گلکسی اس3» استفاده می‌ کرد. این مدل گوشی هوشمند قدیمی به شمار می‌ رفت و به لحاظ امنیتی در سطح انواع جدیدتر گوشی‌ های هوشمند نبود. از آنجایی که رئیس جمهور آمریکا می‌ تواند هدف خوبی برای هکرها باشد، ترامپ سرانجام راضی شد که گوشی هوشمندش را عوض کند و حال او صاحب گوشی هوشمندی شده که برای انجام کارهایی محدود تنظیم شده است. روی آیفون رئیس جمهور آمریکا تنها یک برنامه مفید نصب شده و آن هم توییتر است. همه کاربردهای دیگر به دلایل امنیتی مسدود شده‌ اند. حتی مرورگر وب روی این گوشی هوشمند عمل نمی‌ کند و به وسیله قفل مسدود شده یعنی ترامپ که از لپ‌ تاپ استفاده نمی‌ کند، برای اینکه بتواند یک مقاله را بخواند، باید از دستیارش بخواهد که آن را برایش چاپ کند. طبیعتا این مسئله به همکاران ترامپ تا حدی قدرت می‌ دهد تا بر آنچه رئیس جمهور آمریکا از رسانه‌ ها می‌ خواند تاثیر بگذارند. گفته می‌ شود که «جان اف. کلی» رئیس دفتر کاخ سفید از این موضوع استفاده کرده تا برخی مطالب رسانه‌ های دست راستی مثل بریتبارت را که مورد علاقه و زیر نظر «استیو بنن» مشاور پیشین ترامپ است، از دسترس او دور نگاه دارد: تارنمای پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران

۹ - ویلیام بیل ریچاردسون (متولد ۲۰ نوامبر ۱۹۴۲) سیاست ‌مدار آمریکایی اسپانیولی ‌تبار است. وی فرماندار ایالت نیومکزیکو بود. وی در دولت دوم بیل کلینتون ابتدا دوره‌ای نماینده آمریکا در سازمان ملل بود و سپس وزیر انرژی آمریکا گردید. وی پیش‌تر نماینده مردم نیومکزیکو در کنگره آمریکا نیز بود. او کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ آمریکا از حزب دمکرات بود. ریچاردسون دارای دکترا از دانشگاه تافتز است: تارنمای ویکی‌پدیا - بیل ریچاردسون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل با انتقاد از تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور این کشور علیه کره شمالی گفت: ترامپ نمی تواند سیاست خارجی آمریکا را با لفاظی‌های آتشین هدایت کند. «بیل ریچاردسون» گفت: آمریکا با تهدیدات ترامپ به جایی نمی رسد. یچاردسون افزود: «من تاکنون شاهد افزایش تنش در شبه جزیره کره تا به این حد نبوده ام و امیدوارم که مشاوران به ترامپ بگویند که وی نمی تواند سیاست خارجی آمریکا را با الفاظ آتشین و تحریک آمیز هدایت کند»: تارنمای پارس امروز

۱۰ - دایان فاینستاین، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا در واکنشی تند به نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در سازمان ملل متحد گفت: "هدف از تاسیس سازمان ملل متحد پاسداری از صلح و گسترش همکاری ‌های بین‌المللی است... اما، رئیس جمهور امریکا از آن به عنوان تریبونی برای تهدید به جنگ استفاده کرد": تارنمای بی بی سی

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_23.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها
=========

۱۳۹۶ مهر ۲۷, پنجشنبه

ده (۱۰) گزارش در مورد احتمال بیرون راندن ترامپ از کاخ سفید


۱ - بر اساس متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا ترامپ را می توان از کار برکنار کرد: بسیاری از تارنما ها و منابع گوناگون
۲ - اصلاحیه بیست و پنجم قانون اساسی ایالات متحده مصوبه ۱۹۶۷ کنگره آمریکا، از قوانین مهم آمریکا است. این متمم در مورد قوانین در هنگام غیبت و جانشینی ریاست جمهوری صحبت می‌کند: بخش های انگلیسی و فارسی تارنمای ویکی پدیا
متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا از ۱۹۶۷ شکل گرفت و از آن زمان تاکنون شش بار مورد استفاده قرار گرفته است. این متمم به معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و هشت تن از اعضای کابینه اجازه می‌ دهد تا در صورتی که یک رئیس‌جمهور "قادر به ادای وظایفش نبود" از قدرت برکنار شود: تارنمای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌
۳ - بیش از یکصد روانشناس و متخصص سلامت روان در ایالت «تنسی» آمریکا با برگزاری راهپیمایی، خواستار برکناری «دونالد ترامپ» به دلیل رفتارهای ناشی از خودشیفتگی شدند. به گزارش فارس، حدود ۱۲۵ روانشناس و دیگر متخصصین سلامت روان روز شنبه (۲۲ مهر ۱۳۹۶) به وقت محلی با برگزاری راهپیمایی در «برادوی» واقع در «ناشویل» ایالت «تنسی» آمریکا خواستار کناره‌گیری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور بر اساس متمم بیست و پنجم از قانون اساسی آمریکا شدند که اجازه برکناری رئیس‌جمهور را در شرایطی می‌دهد که کابینه وی به این نتیجه برسند که وی نمی‌تواند «از عهده انجام وظایف ریاست‌جمهوری خود برآید». نیویورک‌پست در این خصوص گزارش کرد، «هری سیگال» روانشناس دانشگاه «کورنل» در این راهپیمایی گفت حس انتقام‌جویی شدید ترامپ وی را ضعیف و ناکارآمد کرده است. «میشل گولند» یکی دیگر از روانشناسان حاضر در این راهپیمایی که نظر مشابهی داشت، گفت: «ما واقعاً از این شخصیت خودشیفته ترامپ رنج می‌کشیم. او به هیچ وجه احساس همدلی ندارد. این کاملاً محسوس است». معترضان، لباس‌های سیاهرنگ پوشیده بودند و نوارهای پلاستیکی قرمزرنگی را به دور گردن خود بسته بودند که بر روی آن کلمه «خطر» نوشته شده بود. رهبری این تجمع را «پیتر فرانکل» از کالج سیتی بر عهده داشت که یک طبل به دست گرفته بود و آهنگ مراسم تشییع جنازه را می‌نواخت. روانشناسان و کمیته اقدام سیاسی در راهپیمایی خود به متمم بیست و پنجم اشاره کردند که شامل قوانینی برای برکناری رئیس‌جمهور آمریکا می شود. پیش از این برخی نمایندگان کنگره به دنبال رفتارها و عملکردهای عجیب و غریب رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار استیضاح و برکناری وی شده بودند (یک شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶):  تارنمای خبرلند
۴ - 'واشنگتن اگزماینر' نوشت: شیلا جکسون با اشاره به متمم بیست و پنجم مندرج در قانون اساسی آمریکا از کنگره خواست تا از آن بعنوان ابزاری برای خلاصی رئیس جمهوری ترامپ استفاده شود. بنابراین گزارش وی در توضیح این مطلب گفت: متمم بیست و پنجم قانون اساسی زمانی به کار گرفته می شود که احساس شود شخص رئیس جمهوری در انجام وظایف خود ناتوان و بی کفایت است. واشنگتن اگزماینر نوشت: این نماینده دمکرات به عدم تصدیق مداخله روسیه درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا توسط شخص رئیس جمهوری اشاره کرد و وی را دراین زمینه به شدت مورد انتقاد قرار داد. این تارنمای خبری آمریکایی در ادامه درباره اشکالی که درمورد این متمم قانون اساسی وجود دارد، نوشت: بخش چهارم از این متمم قانون اساسی به معاون رئیس جمهوری و مقامات عالی دولت این اجازه را می دهد که به کنگره اعلام کنند که رئیس جمهوری درا یفای وظایف خود ناتوان است و این بخش یکی از بحث برانگیزترین قسمت های این متمم بوده که ممکن است در منازعات سیاسی از آن بعنوان ابزاری برای کنار گذاردن رئیس جمهوری از قدرت به کار گرفته شود. واشنگتن اگزماینر نوشت: اما شیلا جکسون همچنان تاکید می ورزد که دونالد ترامپ 'همخوان ' با کاخ سفید نیست. این نماینده دمکرات ایالت تگزاس دراین باره گفت: وی (دونالد ترامپ) ناسازگار در مقام ریاست جمهوری و در رهبری این کشور است و نیاز است که وی از این سمت استعفا دهد: تارنمای آفتاب‌‌نیوز :
۵ - 'آدام شیف'، نمایندهٔ حوزه انتخابیه کالیفرنیا از حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از شخصیت و رفتار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، گفت: او (ترامپ) شایستگی رئیس جمهوری آمریکا را ندارد: تارنمای آفتاب‌‌نیوز :
۶ - استیو بنون در مورد متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا و امکان بیرون راندن ترامپ از کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار داد. ترومپ از این موضوع کاملا بی خبر بود (به زبان انگلیسی): تارنمای خبرهای امریکا
۷ - به نوشته ی نشریه ی نیوزویک، صحبت‌ هایی از برکنار کردن دونالد ترامپ از مقام ریاست جمهوری از زمان روی کار آمدن او مطرح بوده است. نمایندگان دموکرات هم تنها چهار ماه پس از ورود او به کاخ سفید خواستند تا او در کنگره استیضاح شود. اما متمم بیست و پنجم راه دیگری برای عزل رئیس‌جمهوری آمریکا پیش رو قرار می‌دهد و قانونگذاران قصد دارند از آن استفاده کنند. "زو لوفرن"، از نمایندگان دموکرات کالیفرنیا لایحه‌ای را ارائه کرده و از مایک پنس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا و کابینه کاخ سفید خواست تا خواستار استعفای رئیس‌جمهوری شوند. او ثبات روانی ترامپ را پس از یک سری اظهارات جنجالی او در کنفرانس خبری زیر سوال برد. ترامپ در سخنانش در کنفرانس خبری مکررا از گروهی از برتری طلبان سفید پوست خشن حمایت کرده بود که در شهر شارلوتزویل ویرجینیا خرابکاری کردند: تارنمای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)‌
۸ - استیو بنن معتقد است ترامپ فقط ۳۰ درصد شانس دارد که دوره ی ۴ ساله را به پایان برد. استیو بنون قبلا نیز در مورد متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا و امکان بیرون راندن ترامپ از کاخ سفید به دونالد ترامپ هشدار داده بود: تارنمای دیلی میل
 ۹ - بی سوادی های ترامپ در تاریخ و جغرافیای دنیا و بی اطلاعی ترامپ از بسیاری بخش های قانون اساسی آمریکا احتمال بیرون راندن ترامپ از کاخ سفید را تشدید کرده است
 ۱۰ - روان پزشکان آمریکا می گویند ترامپ به خودشیفتگی بدخیم مبتلاست: بسیاری از تارنماها - به گزارش سایک نیوز به نقل از دویچه وله فارسی، دکتر جان گارتنر، روان‌درمانگر آمریکایی هشدار داده که رئیس‌جمهور آمریکا از اختلال روانی “خودشیفتگی ” رنج می‌برد، اختلالی درمان ‌ناپذیر که با توجه به قدرت جایگاه او می‌تواند منشا تهدیدهای جدی برای آمریکا و جهان باشد: تارنمای خبری سایک نیوز/ اخبار روانشناسی

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_19.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها
=========

۱۳۹۶ مهر ۲۴, دوشنبه

بی سوادی ترامپ در تاریخ و جغرافیا


ترامپ در جریان سخنرانی خود در نشست رهبران آفریقا در حاشیه ی اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، به اشتباه نام کشور آفریقایی "نامیبیا" در جنوب آفریقا را "نامبیا" ذکر کرد و گفت:" سیستم بهداشتی کشور نامبیا به طور فزاینده ای خودکفاست". مترجم کاخ سفید این اشتباه ترامپ را تصحیح و اعلام کرد منظور رییس جمهور آمریکا نامیبیا بوده است: تارنمای دیپلماسی ایرانی
ترامپ گفته است که باب کورکر (سناتور جمهوری‌خواه از تنسی) به ملاقات من آمد و پیشنهاد کرد او را وزیر خارجه کنم. اما من او را به علت کوتاهی قدش مناسب و شایسته این کار ندانستم! می گویند ترامپ از تاریخ و از گذشته ی آمریکا آگاهی چندانی ندارد. طول قد جیمز مدیسون یکی از نخستین وزرای خارجه ی آمریکا فقط ۵/۴ بوده است:  تارنمای گزیده ای از نوشتارها
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا  محمد راد، استاد دانشگاه در گفتگو با چشم نیوز، اظهارات ترامپ در مورد ایران را نشان از بی تجربگی و نداشتن سواد او دانست و گفت: بی تجربگی و خودشیفتگی از ویژگی های بارز رفتاری ترامپ است. وی در ادامه به استفاده از عنوان جعلی خلیج ع.ر.ب.ی به جای خلیج فارس توسط رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و افزود: این اقدام ترامپ ناشی از بی‌سوادی وی و بیانگر عدم بهره‌مندی از مسائل و اطلاعات جغرافیایی و تاریخی منطقه است: تارنمای راه دانا
به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان ؛ بسیاری ازمردم ایران در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ در مورد خلیج فارس، تصمیم گرفتند درس تاریخ و جغرافیا را درفضای مجازی به او تدریس کنند: تارنمای خبرنامه تی نیوز
‏روحانی رییس‌جمهور ایران در واکنش به اظهارات اخیر همتای آمریکایی خود، او را به مطالعه تاریخ، جغرافیا و ادب و همچنین حقوق و عرف بین‌الملل دعوت کرد: تارنمای دنیای اقتصاد
حسام‌الدین آشنا مشاور رییس جمهور ایران در واکنش به سخنرانی اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه خود در توئیتر نوشت:  'ترامپ نتوانست برجام را پاره کند اما نمی‌دانم برجام با او چه کرده که تاریخ و جغرافیا و ادب و حقوق را یکجا از کف داده است": تارنمای پایگاه خبري-تحليلي مشرق نيوز
وزارت کشور ایران با بیان این که رئیس جمهوری آمریکا از کمترین سواد تاریخی، اطلاعات حقوقی و هوش سیاسی برخوردار نیست افزود، ترامپ باعث سرافکندگی و شرمساری مردم آمریکا شده است: تارنمای پارس امروز
کامبیز نوروزی، حقوقدان در کانال تلگرامی‌اش نوشت: سخنرانی دانالد ترامپ در ۲۲ مهرماه نمایشی تمام از بی اعتنایی محض از اصول ساده و بنیادی حقوق بین الملل ، بی سوادی و ناآگاهی و کینه ای کور و ستیزه جویانه علیه ایران و صلح و امنیت منطقه و جهان بود... او به خلاف اسناد سازمان ملل متحد، خلیج فارس را به نامی مجعول می خواند: تارنمای انصاف نیوز
رامین نورقلی پور نماینده مجلس گفت: ترامپ در سخنرانی خود، ادبیات سخیف و نامناسبی داشت، اما همه دنیا می دانند که با سخنان ترامپ نام خلیج فارس به آنچه او تلفظ کرده ،تغییر نخواهد یافت. وی تصریح کرد طبق اسناد و مدارک موجود از گذشته های بسیار دور نام این خلیج همواره به نام 'خلیج فارس' بوده و ادعای برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و هم پیمانان آمریکا، باعث تغییر این نام همیشگی نخواهد شد. نماینده مردم غرب گلستان در مجلس اضافه کرد که همه دنیا این خلیج را با نام اصلی آن یعنی خلیج فارس شناخته و این نام در سازمان ملل و همه مجامع جهانی و بین المللی به ثبت رسیده است: بسیاری از تارنماها
ترامپ و تلفظ غلط نام کشورها (به زبان انگلیسی): تارنمای سی ان ان
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
همچنین نگاه کنید به
نام خلیج فارس
نوشتاری پیرامون " نام خلیج فارس" به زبان انگلیسی از همین تدوین کننده
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_16.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

۱۳۹۶ مهر ۲۳, یکشنبه

فرهنگ نامه (مجموعه ای از برخی نوشتارها و سروده ها پیرامون فرهنگ)


در فرهنگ واژه ها
فرهنگ = فر، پیشوند + هنگ از ریشه ٔ ثنگ اوستایی به معنی کشیدن و فرهختن و فرهنگ هر دو مطابق است با ادوکات و اِدوره در لاتین که به معنی کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است (حاشیه ٔ برهان چاپ معین) - به معنی فرهنج است که علم و دانش و ادب باشد (برهان): لغت نامه ی دهخدا/ تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ = علم ، دانش  - تربیت ، ادب . واژه نامه ، کتاب لغت . عقل ، خرد - تدبیر، چاره: فرهنگ فارسی معین
فرهنگ = مجموعه پیچیده ای است که در برگیرنده دانستنی ها, اعتقادات, هنرها, اخلاقیات, قوانین, عادات و هرگونه توانایی دیگری است که بوسیله انسان بعنوان عضو جامعه کسب شده است. در جامعه شناسی و انسان شناسی از فرهنگ تعاریف متعددی عنوان گردیده است. معروفترین و شاید جامع ترین تعریفی که از فرهنگ ارائه گردیده است, متعلق به ادوارد تایلر است که در بالا ذکر شد. رالف لینتون فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکتب می‌داند که بوسیله اعضاء جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد مشترک است. به نظر ادوارد ساپیر فرهنگ بعبارت از نظامی از رفتارها که جامعه بر افراد تحمیل می‌کند و در عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه بین افراد بر قرار می‌کند: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ = (اسم) - (پهلوی: فرهنج) - علم؛ دانش - ادب؛ معرفت - تعلیم‌وتربیت - آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت - کتابی که شامل لغات یک زبان و شرح آن‌ها باشد؛ لغت‌نامه...: فرهنگ فارسی عمید
فرهنگ = راهکارهای شایع موجه در یک جامعه است برای رفع هرگونه نیاز واقعی یا غیر واقعی. فرهنگ همواره نرم‌افزار است و تمدن شامل آن و سخت افزارهاست. به عبارت ساده‌تر فرهنگ آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند. فرهنگ ازآنِ مردم است؛ ادوارد تایلر (۱۹۱۷–۱۸۳۲) فرهنگ را، مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هرچه که فرد به عنوان عضوی از جامعه از جامعهٔ خویش فرامی‌گیرد تعریف می‌کند. هر منطقه از هر کشوری می‌تواند فرهنگ متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیلهٔ آموزش، به نسل بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیلهٔ وراثت منتقل می‌شود. مثلاً گفتگو به زبان فارسی یک راهکار است بر رفع نیاز رو در رو سخن گفتن و زبان چینی راهکاری دیگر برای مردمانی دیگر برای رفع همین نیاز است: تارنمای ویکی پدیا
در برخی از نام ها
فرهنگ = فرهنج: نام مادر کیکاوس. کیکاوس نام یکی از چهار پسر کیقباد و نام دومین پادشاه از سلسله ٔ کیان و به قول بندهش و بسیاری از مورخین پسر اپیوه و نوه ٔ کیقباد است - این اسم در اوستا کوی اوسن یا اوسذن می باشد (یشت ها تألیف پورداود): تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ = ابوالقاسم فرهنگ یکی از فرزندان وصال شیرازی است که با ادوارد برون ایران شناس بزرگ انگلیسی مکاتبه و برخورد داشته و اشعاری نیز می سروده است (از تاریخ ادبی ادوارد برون ترجمه ٔ رشیدیاسمی) - رجوع به مجمع الفصحاء شود: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگستان یا آکادمی: مؤسسه‌ای آموزشی برای آموزش عالی، پژوهش، یا عضویت افتخاری است. فرهنگستان را در زبان یونانی، «آکادمیا» می‌نامیدند. کاربرد این واژه به شکل یونانی آن، به سال ۳۸۵ پیش از میلاد مسیح برمی‌گردد؛ زمانی‌که افلاطون در دبیرستانی در شمال آتن، در یونان دبستانی برای خردورزی و فلسفه و آموزش بنیاد نهاد. کلمهٔ فرهنگستان از زبان پارسی میانه به پارسی نو آمده است. در ایران اکنون چند فرهنگستان فعال داریم؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم: تارنمای ویکی پدیا
خیابان فرهنگ (خیابان ارامنه ي سابق) = بین شاهپور و امیریه واقع است: بسیاری از تارنماها - از راسته هاي قديمي محله امیریه، خيابان فرهنگ است که وجه تسميه آن به دليل اين است که حدود نيم قرن پيش بسياري از فرهنگيان در اين خيابان زندگي مي کردند: تارنمای روزنامه ی شرق  - دبیرستان رهنما در خیابان فرهنگ بود. اين دبيرستان در سال ۱۳۱۳ خورشیدی تاسيس گرديده و ازدبيرستانهاي به نام شهر تهران مي باشد كه افراد برجسته اي از ابتدا از اين دبيرستان فارغ التحصيل گرديده اند از رجال فرهنگي گرفته تا هنرمندان و ورزشكاران و اصناف گوناگون: تارنمای دبیرستان رهنما
میدان فرهنگ سعادت آباد = در منطقه ۲ شهرداری تهران واقع شده و از جنوب به خیابان فرهنگ و از شمال به بلوار ۲۴ متری سعادت آباد و از غرب به خیابان سرو منتهی می‌گردد: تارنمای ویکی پدیا - میدان فرهنگ یوسف‌آباد: یوسِف‌آباد یکی از محله‌های قدیمی و معروف تهران است که در منطقه ۶ شهرداری تهران واقع شده‌است. مدارس دخترانه در مقاطع مختلف در میدان فرهنگ یوسف‌آباد قرار دارند که شناخته‌شده‌ترین آنها دبیرستان دخترانه بوعلی است. شهرکتاب فرهنگ نیز در میدان فرهنگ از مراکز مهم ادبی و فرهنگی محله است: تارنمای ویکی پدیا
انواع فرهنگ
صاحب نظران و فرهنگ شناسان، براي فرهنگ انواع يا سطوح مختلفي را ذكر مي كنند و مباني متفاوتي را براي تقسيم بندي در نظر مي گيرند. يكي از تقسيم بندي ها بر مبناي دامنه شموليت زماني و جامعه تحت پوشش محيط فرهنگي مي باشد. در اين تقسيم بندي انواع فرهنگ عبارت است از:
 فرهنگ ملي فرهنگي است كه چندين نسل در آن مشترك اند و به عنوان عامل موثر در تعيين هويت ملت ها قلمداد مي شود.
 فرهنگ عمومي فرهنگي است كه وجوه مشترك زيادي با فرهنگ ملي دارد ولي در مظاهر فرهنگي با تغييرات متناسب با شرايط و مقتضيات محيطي همراه است. به يك معنا فرهنگ عمومي، ظهور و نمود فرهنگ ملي در دوره هاي زماني كوتاه مدت و تحت تاثير شرايط زماني است. عموم افراد جامعه در فرهنگ عمومي مشترك اند.
 فرهنگ تخصصي فرهنگي است كه بخشي از افراد يك جامعه براساس حرفه و تخصص و حوزه شغلي خويش در آن مشترك اند. فرهنگ هاي تخصصي عبارتند از فرهنگ فرهنگي، فرهنگ سياسي، فرهنگ اجتماعي، فرهنگ اقتصادي،
 فرهنگ سازماني، فرهنگي است كه افراد يك سازمان در آن مشترك اند.
در يك تقسيم بندي ديگر فرهنگ را به انواع و سطوح زير طبقه بندي مي كنند كه در يك بستركنش و واكنش اين فرهنگ ها با يكديگر در تعامل مي باشند: فرهنگ سازماني/ فرهنگ تخصصي/ فرهنگ عمومي/ فرهنگ ملي/ فرهنگ منطقه اي/ فرهنگ جهاني: تارنمای روزنامه ی شرق
برخی از فرهنگ هاي تخصصي
فرهنگ سیاسی: به «مجموعه‌ای از نگرش‌ها و باورها و احساسات اکثریت اعضای یک جامعه نسبت به سیاست و حکومت» اطلاق شده و دربردارندهٔ «عقاید اعضای آن جامعه نسبت به مبانی فکری و قواعد رفتاری یک نظام سیاسی» است.
فرهنگ ایرانی: عوامل اصلی شکل‌گیری فرهنگ ایران را می‌توان در امپراتوری پارس ‌ها (هخامنشیان)، دوران ساسانیان، سلطهٔ اعراب، حملات مغول و دوران صفوی جستجو کرد. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان و همچنین کردهای عراق و ترکیه و پاکستان همگی کم و بیش گوشه‌ای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌اند. سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است. در مجموع می‌توان عناصر فرهنگ ایرانی که فراتر از مرزهای ایران است را به اختصار چنین برشمرد: زبان پارسی که مهم‌ترین شاخصهٔ فرهنگ ایرانی است/ تاریخ ایران/ جشن‌های ملی از جمله نوروز و شب یلدا/ شخصیت‌های اسطوره‌ای از جمله رستم/ اساطیر نمونه‌ای همچون دیو، سیمرغ/ فلسفه و دین/ علم و هنر/ معماری ایرانی/ مدرنیته: تارنمای ویکی پدیا
فرهنگ های غربی و شرقی
فرهنگ غربی: که گاهی با عنوان تمدن غرب، سبک‌زندگی غربی و تمدن اروپایی شناخته می‌شود، واژه‌ای است که به شکل گسترده‌ای برای ارجاع دادن یک اثر، قانون اجتماعی، ارزش‌ های اخلاقی، سنت‌ها، اعتقادات و نگرش‌ها و نظام‌های سیاسی، مصنوعات و ساخته‌ها و فناوری‌ها به اروپا به‌کار می‌رود؛ پدیده‌ها و مفاهیم انتزاعی یا غیرانتزاعی که ریشه در فرهنگ اروپایی دارند. این اصطلاح به‌ویژه در کشورهایی به کار می‌رود که گذشته‌شان توسط اروپاییان تحت تأثیر قرار گرفته است؛ مانند کشورهای آمریکای جنوبی یا استرالیا یا کشورهای جنوب شرق آسیا یا مستعمرات: تارنمای ویکی‌پدیا
فرهنگ شرقی: فرهنگی است که با عنوان تمدن شرق، سبک‌زندگی شرقی و تمدن آسیایی شناخته می‌شود، همچنین نگاه کنید به
مفهوم هنر و موسيقي در ديدگاه شرقي: تارنمای پایگاه فرهنگی هنری نار
فرهنگ شرقی - اسلامی و نیست انگاری غربی (نویسنده عبدالجواد فلاطوری/ مترجم خسرو ناقد): تارنمای پژوهشگاه علوم انسانی
ماندگاری ارزش هـای فرهنگ شرقی در خـانوادۀ بزرگ فرهنگ بشری (نوشته و پژوهش از مهرالدین مشید): تارنمای نواندیشی
فرهنگ در برخی از ترکیبات و اصطلاحات فارسی
فرهنگی شدن: در حقیقت هماهنگی و انطباق فرد با کلیه شرایط و خصوصیات فرهنگی است و معمولاً به دو صورت ممکن است واقع شود. اول بصورت طبیعی و تدریجی که همان رشد افراد در داخل شرایط فرهنگی خاص است . دوم بصورت تلاقی دو فرهنگ که بطرق مختلف ممکن است صورت گیرد: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
بی فرهنگ: ناپرهیخته . بی عقل و بی تمیز (ناظم الاطباء) - (مخالفان تو بی فره اند و بی فرهنگ/ معادیان تو نافرخند و نافرزان: بهرامی) - بی ادب (یادداشت مرحوم دهخدا) - (چه گرد بر گرد خرگاه طواف کردن وبا سرپوشیدگان درگاه ، در کله مصاف دادن کار منگان ولودگان و بی فرهنگان است/ مقامات حمیدی): تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ ور: ادیب - فرهنگی - فرهنگ دان: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ یاب: فرهنگ دان - دانا - زیرک: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ لغت (فرهنگ واژه ها):  فرهنگ واژگان، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگ نامه کتاب یا ابزاری از رسانه های دیگر است که در آن معانی واژه‌های زبانی معین با توضیحات مربوط به ریشه شان، تلفظ شان، یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می‌شوند... فرهنگ واژگان با دانشنامه (دایرة المعارف) تفاوت دارد. در بیشتر واژه‌نامه ها، تنها به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری (نظیر تاریخچه و اعلام) داده نمی‌شود. به علاوه، در واژه‌نامه‌ها فقط به واژه‌های عمومی یک زبان اشاره می‌شود و اسامی خاص (مانند اسم مکان‌ و اشخاص) کمتر نوشته می‌شود. با این حال، مرز دقیقی بین واژه‌نامه و دانشنامه نمی‌توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جا می‌گیرند، مانند لغتنامهٔ دهخدا، فرهنگ فارسی دکتر معین و سر آمد همه از این دیدگاه، فرهنگ لاروس به زبان های گوناگون: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ سَرا یا فرهنگسَرا: خانۀ فرهنگ که در زبان متداول به آن «آکادمی» نیز گویند - مؤسسه ای برای فعالیت های فرهنگی مراجعه کنندگان که معمولاً دارای کتابخانه، سینما، تماشاخانه، موزه، میدان های ورزشی و اسکان های دیگر است/ فرهنگ ساز: فرهنگ دان - فرهنگی - دانشمند و خردمند/ فرهنگ دوست: دانش دوست - فرهنگ دان - دوستار خرد و دانش/ فرهنگ نامه: نامه یا کتابی که در آن دانش و فرهنگ و حکمت باشد - لغت نامه - قاموس: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
وزارت فرهنگ: نام یکی از وزارتخانه‌ها در دولت ایران، تا سال ۱۳۴۳ خورشیدی که در آن سال به سه وزارتخانه (وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت اطلاعات) تقسیم شد; تارنمای ویکی پدیا
وزارت فرهنگ و هنر: یکی از وزارتخانه‌ها در دولت ایران که در تاریخ ۱۳۴۳/۹/۱۵ تأسیس شد و پیش از آن بخشی از وزارت فرهنگ بود. بخش‌های عمده‌ ای از وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۵۸ با بخش‌هایی از وزارت اطلاعات و جهانگردی ادغام شد و به وزارت ارشاد تغییر نام یافت: تارنمای ویکی پدیا
فرهنگستان زبان و ادب فارسی: یکی از چهار فرهنگستان ایران است که حوزه‌های گوناگون علمی، ادبی و هنری را در ایران و قلمرو زبان فارسی از جنبه‌های مختلفِ موضوعی تحت پوشش قرار می‌دهند. این فرهنگستان به حوزهٔ زبان و ادبیات فارسی می‌پردازد: تارنمای ویکی پدیا
فرهنگ در برخی از نوشتارها
علیزاده طوسی می نویسد: "کلمۀ فرهنگ در لغت نامه‌های فارسی به ادب، دانش، علم، معرفت، دانایی، هشیاری، وقار، و مجموعۀ علوم و معارف و هنرهای یک قوم تعریف شده است و شاعران و نویسندگان فارسی زبان از دیرباز آن را در قلمرو معنی با کلمه‌هایی مثل کمال، صیانت، دانش، خردمندی، رای، شایستگی، هوش، هنر، پرهیز، عقل، علم، حکمت، اندیشه، تدبیر، و مانند اینها همراه کرده‌اند، اهل زبان و معنی به طور کلّی از کلمۀ «فرهنگ» مجموعۀ آموخته‌ها و دریافته‌ها و اندیشیده‌ها و باورها و آرمان‌ها و کردارهایی را به ذهن می‌آورده‌اند که نمودار معنویت یک انسان والا می‌دانسته‌اند.
کلمۀ «ادب» که در بیشتر لغت نامه‌ها اوّلین کلمه‌ای است که در تعریف «فرهنگ» می‌آید، در بر دارندۀ معنایی است در اساس و جوهر «آموختنی»، به این معنی که طبیعت آن را به طور «غریزی» در وجود انسان به کار نگذاشته است، امّا آموختن آن به تمامی «درس دادنی» و «درس گرفتنی» نیست. آنچه که می‌توان برای «فرهنگ دار شدن» در «درسکده» ها آموخت، آشنا شدن با «اسباب» فکر و فرهنگ است. بسیار و بسیارند در هر جامعه‌ای کسانی که در آشنایی با اسباب «فکر» و «فرهنگ» بالاترین درجۀ دانشگاهی را دارند، امّا با این «اسباب» ، در سیر و نظاره و تأمّل و دریافت، در زندگی اجتماعی، ذرّه‌ای «فرهنگ» حاصل نکرده‌اند، و تحصیل خود را بی‌حاصل رها کرده‌اند.
کلمۀ «فرهنگ»، با معنی «ادب»، که در زبان انگلیسی با کلمۀ «کالچر» معرّفی می‌شود، و در بیشتر زبان‌های اروپایی با آن هم‌ریشه است، در اصل از کلمۀ لاتینی «کولتورا» گرفته شده است، به معنای «کشت» در زمین و «کشتاورزی» کردن، که از آن معنی مجازی تربیت شدن از طریق آموزش را گرفته‌اند. در اوایل قرن نوزدهم میلادی کلمۀ «کالچر» به معنای «جنبۀ فکری و معنوی تمدّن» به کار رفت و چند دهۀ بعد به «مجموع آداب و رسوم و دستاوردهای یک قوم، یا ملّت» هم گفته شد.
«مهاتما گاندی» که می‌خواست کشورش استقلال و ملّتش آزادی داشته باشد، برای «فرهنگ» ماهیتی «جهانی» قائل بود و دربارۀ «فرهنگ» گفته بود: «هر فرهنگی که بخواهد درِ دنیای خود را بر روی فرهنگ‌های دیگر بسته نگهدارد، زنده نمی‌ماند. خلاصه آنکه کلمۀ «فرهنگ» با همۀ این معنی‌هایی که در سیر تحوّل و ترقّیِ جامعه‌های انسانی به خود گرفته است، در واقعیت یک «لفظ» است و به خودی خود نمی‌تواند مدّعی هیچ معنایی باشد. این «جامعۀ زبانی» یک ملّت است که همۀ جنبه‌های متحوّل و مترقّی زندگی خود را در سیر زمان و تاریخ به «حافظۀ زبانی» خود می‌سپارد": تارنمای  بی‌بی‌سی
بطور کلی می‌توان فرهنگ را میراث اجتماعی انسان دانست که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. این وجوه تمایز را که منحصر به انسان است می‌توان مبتنی بر چهار ویژگی بشرح زیر دانست: تفکر و قدرت یادگیری/ تکلم/ تکنولوژی/ اجتماعی بودن(زندگی گروهی). بعضی از صفات فوق را می‌توان در حد بسیار ضعیفی در حیوانات نیز مشاهده نمود که آنها را در حقیقت اعمال و حرکات غریزی باید تلقی نمود و نه ویژگیهای فرهنگی مثل غریزه مادری , لانه سازی و... فرهنگ انسانی بر عکس در بسیاری از موارد بر غرایز بشری لگام می‌زند و بهمین دلیل چنانچه فرهنگ انسانی را از انسان بگیرند تمایزی بین انسان و حیوان بجای نمی‌ماند: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
حسن امرائی با اختصاص فرهنگ به انسان معتقد است که انسان موجدی منطقی نیست بلکه موجودی فرهنگی است. فرهنگ را حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست یک قانون و یک قرارداد نمی‌داند بلکه معتقد است که، فرهنگ فراتر از تمام ضابطه‌ها، موجودیت دارد که بسیاری از قوانین و حتی یک نظام سیاسی به خاطر پاسداشت آن به وجود می‌آید اما کلیت آن را نمی‌توان در قالب قانون گنجاند: تارنمای واژه نامه پارسی ویکی
فرهنگ : در زنجیری از سروده ها
هیچ گنجی نیست از فرهنگ، به/ تا توانی، رو هوا زی گنج نه: رودکی سمرقندی
*
تو دادی مرا فر و فرهنگ و رای/ تو باشی به هر نیک و بد رهنمای: فردوسی
*
ساقیا، باده گلرنگ بیار/ داروی درد دل تنگ بیار...
لب ببند، از دغل و از حیلت/ جان بی‌حیلت و فرهنگ بیار: مولوی
*
هر چه خواهی کن، که ما را با تو روی جنگ نیست
پنجه بر زورآوران انداختن، فرهنگ نیست...
سعدیا، نامت به رندی در جهان افسانه شد
از چه می‌ترسی، دگر بعد از سیاهی رنگ نیست: سعدی
واژه ی "فرهنگ" و یک سراینده
ای  وطن ، زرینه هفت آئینه داری/ ای بسا گوهر ، که در گنجینه داری
در تمدن ، سهم ها ، دیرینه داری/ دانش و فرهنگ را ، پیشینه داری
در هنر ، معماری_ تزئینه داری/ خط و تذهیبی خوش و نقشینه داری
ای که خورشیدی طلا، زرینه داری/ بس گلستان، دشت ها سبزینه داری
ای که صد افسانه بر هر سینه داری/ رستم و رودابه و تهمینه داری
عاشقانه ، ساغر_ آبگینه داری/ مستی ، از گل باده ی دوشینه داری
وین زمان بس خرقه ی پشمینه داری/ سوگ ها ، از شنبه تا آدینه داری
ای که قلبی ، با صفا ، بی کینه داری/ پس چرا ، سنگین غمی در سینه داری؟
ای خزان را سه دهه ، بیشینه داری/ چون اسیران جامه ی رنگینه داری
ای که خورشیدی ، چنان زرینه داری/ پس چرا ، عصری چنین غمگینه داری؟
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_15.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

۱۳۹۶ مهر ۱۹, چهارشنبه

دگرگونی های شگفت آور "ترامپ" در آداب و رسوم ریاست جمهوری آمریکا


از بیستم ژانویه ی ۲۰۱۷ که دونالد ترامپ  در کاخ سفید بر مسند ریاست جمهوری آمریکا تکیه زده است رفتار و گفتاری از وی ظاهر شده است که برای نخستین بار در مقام ریاست جمهوری تا اندازه ای عجیب و نوظهور است و تاکنون در هیچ رئیس جمهوری مشاهده نشده است. چکیده ای از این عجایب نوظهور به شرح زیر است:
۱ - ترامپ تقریبا هر روز در شبکه ی اجتماعی توییتر حضور دارد و نظریاتی را در مورد مسائل گوناگون آمریکا و دنیا ارائه می دهد
۲ - گفته می شود ترامپ فاقد "ایده" است و آنچه را که "حس می کند" و "می بیند" و "می شنود" را بر زبان و یا به قلم در می آورد
۳ - ترامپ با بسیاری از اعضای حزب خود (حزب جمهوری خواه) مخالف است و چشم دیدن برخی از آنان را ندارد
۴ - ترامپ "جان مک کین" را "قهرمان جنگ ویتنام" نمی داند و در موارد گوناگون نظریات جان مک کین را "کاملا غیرمنتظره" و "وحشتناک" خوانده است
۵ - ترامپ در پاسخ "رکس تیلرسون" وزیر خارجه اش که ترامپ را "موران" یا  "کودن" توصیف کرده گفته است باید دید "ضریب هوش" کدام یک از ما بیشتر است و در این مسابقه مطمئنا من (ترامپ) برنده خواهم بود
۶ - ترامپ گفته است که باب کورکر (سناتور جمهوری‌خواه از تنسی) به ملاقات من آمد و پیشنهاد کرد او را وزیر خارجه کنم. اما من او را به علت کوتاهی قدش مناسب و شایسته این کار ندانستم! می گویند ترامپ از تاریخ و از گذشته ی آمریکا آگاهی چندانی ندارد. طول قد جیمز مدیسون یکی از نخستین وزرای خارجه ی آمریکا فقط ۵/۴ بوده است
۷ - ترامپ نخستین رئیس جمهوری است که برخی از رهبران کشورها و شهرداران دنیا را با لقب های وظهور خطاب می کند. وی "کیم جونگ اون" رئیس جمهور کره ی شمالی را "مرد موشکی" می خواند. پس از واقعه ی  ناگوار طوفان سهمگین در پورتوریکو ترامپ شهردار "سان خوآن" را "نابکار و بداخلاق" خطاب کرد
۸ - ترامپ احتمالا نخستین رئیس جمهوری است که قانونا سه بار ازدواج کرده است: بر اساس گزارش ویکی پدیا ترامپ در سال ۱۹۷۷، با مانکن اهل جمهوری چک ایوانا ترامپ، در نیویورک ازدواج کرد. این دو با هم سه فرزند دارند: دانلد، جونیر، ایوانکا ترامپ و اریک. ایوانا در سال ۱۹۸۸ تابعیت آمریکا را در حالی که ترامپ در کنارش بود، کسب کرد این زوج در سال ۱۹۹۱ طلاق گرفتند. ترامپ در سال ۱۹۹۳ دو ماه پس از تولد دخترش به نام تیفانی با هنرپیشه‌ای به نام مارلا میپل، با او ازدواج کرد. آنها در سال ۱۹۹۹ طلاق گرفتند. ترامپ در سال ۱۹۹۸، با ملانیا کناوس مانکن مد اهل اسلوونی ملاقات کرد. آنها در سال ۲۰۰۵ در پالم بیچ، فلوریدا، ازدواج کردند. ملانیا در سال ۲۰۰۶ تابعیت آمریکا را دریافت کرد. در همان سال او بارون پنجمین فرزند ترامپ را به دنیا آورد. اخیرا ایوانا، نخستین همسر ترامپ ضمن بازدید از کاخ سفید مدعی شده که "بانوی نخست آمریکا" اوست. ملانیا همسر فعلی رئیس‌جمهور آمریکا اظهارات ایوانا ترامپ، درباره اینکه او بانوی اول آمریکا است را «شلوغ‌ کاری برای جلب توجه و خود ستایی» توصیف کرد
۹ - ترامپ از "انریکه پنیا نیِتو" رئیس جمهور مکزیک خواست که هزینه ی ساخت دیوار در مرز آمریکا و مکزیک را تقبل کند. رئیس جمهور مکزیک این تقاضا را اکیدا رد کرد و به ترامپ پاسخ "منفی" داد. انریکه پنیا نیتو با صراحت اعلام کرد: «مکزیک هزینه ساخت هیچ دیواری را نخواهد پرداخت. من این موضوع را بارها گفته‌ام»
۱۰ - ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که اعلام کرده است در امور تجاری و بازرگانی وقتی پای روسیه و آلمان به میان می اید وی مایل است با هر دو کشور یکسان رفتار شود. این سخنان خشم شدید آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را برانگیخت.
۱۱ - ترامپ بسیار علاقه مند است که برخی از عهدنامه های آمریکا را باطل و بی اعتبار سازد. .وی چندی پیش از عهدنامه ی اقلیمی پاریس خارج شد. روز ۲ ژوئن ۲۰۱۷ دونالد ترامپ اعلام کرد که از این توافق انجام شده بیرون می‌آید. در حالیکه رئیس جمهور قبلی آمریکا باراک اوباما آنرا امضا کرده بود وی دلیل آنرا مغایرت با منافع آمریکا عنوان کرد. ترامپ اضافه کرد که خروج از این توافق صنایع زغال سنگ و نفت را رونق خواهد بخشید. ترامپ در سخنان خود در کاخ سفید گفت «آمریکا از پیمان پاریس خارج می‌شود اما به مذاکرات برای معامله بهتر در این زمینه ادامه می‌دهد.». روز جمعه ۴ اوت ۲۰۱۷ ایالات متحده آمریکا طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد رسماً تصمیمش برای خروج از معاهده اقلیمی پاریس را اعلام کرد. در نامه وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است که واشینگتن تا زمان خروج نهایی از این پیمان در ۲۰۱۹ در مذاکرات مربوط به این معاهده جهانی حاضر خواهد شد
برجام یکی دیگر از این تعهدات عهدنامه ی برجام (توافق هسته ای با ایران) است.که ترامپ مخالفت خود را با آن بیان داشته است. "ایان برمر" دانشمند علوم سیاسی آمریکایی و رئیس گروه «اوراسیا» در یادداشتی در مجله تایم، نوشته تمایل «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای رسیدن به توافقی بهتر با ایران می‌تواند به انزوای آمریکا منجر شود. وی نوشته است: توافق هسته‌ای ایران، به مشکلات واقعی دچار شده است... این تحلیلگر آمریکایی تصریح کرده که شماری از اعضای کابینه ترامپ و متحدان آمریکا با او موافق نیستند و خواستار پابرجا ماندن برجام هستند. وی همچنین تصریح کرده در صورتی که ترامپ آمریکا را از توافق هسته‌ای ایران خارج کند، باعث ایجاد اختلافاتی میان آمریکا و اروپا خواهد شد که از اختلافات میان آنها در زمان تصمیم واشنگتن برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ هم گسترده‌تر خواهد بود
۱۲ - برخی رسانه‌های آمریکایی سخنان آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره سرخوردگی از واشنگتن را نشانه آغاز دوران جدید در روابط بین‌المللی ارزیابی کردند. صدراعظم آلمان گفته دورانی که اروپا می‌توانست روی دیگران کاملا حساب کند رو به پایان است. آنگلا مرکل، پس از نشست سران هفت کشور صنعتی جهان از موضع‌گیری ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابراز ناامیدی کرد و گفت " آمریکا دیگر شریک قابل اعتمادی نیست".
۱۳ - دونالد ترامپ خانواده و دوستان یهودی دارد... ترامپ پدر یک یهودی ارتدکس است و یهودیان زیادی در جمع حامیان و مشاوران نزدیکش قرار دارند. کمتر ریاست جمهوری‌ای در دوران گذشته چنین تجربه نزدیک و شخصی‌ای با یهودیان داشته است... ترامپ آشنایی نزدیکی با یهودیت و زندگی یهودیان دارد. دخترش ایوانکا در سال ۲۰۰۹ به یهودیت ارتدکس روی آورد
۱۴ - ترامپ نخستین رئیس جمهور ی است که داماد خود جرد کوشنر را به سمت و مقام مشاور ارشد کاخ سفید منصوب کرده است. جرد کوشنر، بازرگان، سرمایه‌گذار و فعال سیاسی آمریکایی است. او مالک اصلی هلدینگ و توسعه املاک کوشنر پراپرتیز و شرکت انتشار روزنامه ی نیویورک آبزرور است. او پسر ساختمان ساز آمریکایی چارلز کوشنر و شوهر ایوانکا، دختر دونالد ترامپ است. او دارای لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه هاروارد و جی دی و ام بی ای از دانشگاه نیویورک است
 ۱۵ - باب کورکر، سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه از تنسی و رئیس کمیته ی روابط خارجی سنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با تهدید بی‌پروای دیگر کشورها ایالات متحده را به سوی خطر قرار گرفتن "در مسیر جنگ جهانی سوم" هدایت می‌کند
۱۶ - ترامپ آنچه را نه پسندد اخبار جعلی می خواند. ترامپ با انتقاد از اخبار منتشر شده درباره تبانی او با روس ها، بیشتر اخباری که در آمریکا منتشر می شود را دروغ می داند. ترامپ مدعی شد بسیاری از گزارش های منتشر شده درباره دامادش جعلی است
۱۷ - به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری رویترز، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت ده ها نفر از زنانی که با دونالد ترامپ، کار کرده اند و یا با وی در ارتباط بوده اند، در مصاحبه های مطبوعاتی خود فاش کردند وی رفتاری ناراحت کننده با آنها داشته است. این روزنامه در گزارش خود به بیش از ۵۰ مصاحبه مطبوعاتی استناد می کند. این روزنامه به نقل از این افراد می نویسد ترامپ با زنان به مانند "ابزاری جنسی" رفتار می کند و اشاراتی به بدن آنها داشته است. نیویورک تایمز در ادامه نوشت: هنگامی که از دونالد ترامپ، در خصوص این گزارش سؤال شد، ترامپ رخ دادن چنین مسائلی را تکذیب کرد. ترامپ به این روزنامه گفت: در طول سالیان دروغ های زیادی ساخته شده است. من همیشه با زنان با احترام فراوان رفتار می کنم.
۱۸ - «کریس مورفی» سناتور دموکرات از "کنتیکت"، دونالد ترامپ را مورد انتقاد تند خود قرار داد و تاکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در سیاست خارجی فاقد استراتژی است
۱۹ -  از مسائل جنجالی که حرف و حدیث های زیادی به همراه داشته، تعداد افراد شرکت کننده در مراسم تحلیف دونالد ترامپ  در بیستم ژانویه ی ۲۰۱۷ است. بر اساس گزارش ها، جمعیت حاضر در محل برگزاری، بسیار کمتر از دوره های قبلی تخمین زده شد... دونالد ترامپ در سخنرانی که در مقر سازمان سیا انجام داد، جمعیت حاضر در تحلیف خود را ۱٫۵ میلیون نفر اعلام کرد... به نظر می رسد این عدد غیر واقعی است. رسانه ای ناشناس اعلام کرد که تنها ۲۵۰ هزار نفر در این رویداد شرکت داشته اند.
۲۰ - واشنگتن پست نوشت: دونالد ترامپ در آستانه ی صدمین روز ریاست جمهوری اش نامحبوب ترین رئیس اجرایی در تاریخ معاصر آمریکا بوده است. البته مردمی که به ترامپ رای داده اند همچنان بر عقیده شان محکم و استوار ایستاده اند اما تعداد این افراد از روزی که ترامپ مراسم تحلیف به جای آورد تا به امروز رو به فزونی نرفته است. این نقطه نظرات نتیجه یک نظرسنجی است که روزنامه ی واشنگتن پست و شبکه خبری ای بی سی مشترکا انجام داده اند... نتایج یک نظرسنجی جدید (۱۳۹۶/۰۷/۰۶ برابر با اواخر سپتامبر ۲۰۱۷) نشان می دهد که اکثر آمریکایی ها (۵۶ درصد) بر این باورند که «دونالد ترامپ» شایسته ی ریاست جمهوری نیست
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_11.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

۱۳۹۶ مهر ۱۷, دوشنبه

ده (۱۰) سناتور ناسازگار با سیاست های کاخ سفید ترامپ


۱ - جان مک کین (زادهٔ ۲۹ اوت ۱۹۳۶) سیاست‌مدار آمریکایی و سناتور کنونی ایالت آریزونا است. وی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوری‌خواه بود. او در آن انتخابات که روز چهارم نوامبر ۲۰۰۸ برگزار شد از سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات شکست خورد: تارنمای ویکی پدیا
جان مک کین سناتور ارشد آمریکایی تاکید کرد که مخالف طرح جدید جمهوریخواهان برای لغو اوباماکر است. مک کین که خود یک جمهوریخواه است و غالبا دیدگاه های مخالفی با ترامپ دارد، در ماه جولای نیز با طرح پیشنهادی جمهوریخواهان برای لغو اوباماکر مخالفت کرده بود. ترامپ در سخنانی در آلاباما این تصمیم مک کین را کاملا غیرمنتظره و وحشتناک توصیف کرد: تارنمای انتخاب

۲ - چاک شومر (زادهٔ ۲۳ نوامبر ۱۹۵۰) سناتور نیویورک در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۱۹۹۹ با شکست دادن آلفونسو داماتو سناتور جمهوریخواه وقت به عضویت این مجلس درآمد. شومر در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ به عنوان رهبر اقلیت دمکرات سنا انتخاب شد. با آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، شومر بلندپایه‌ ترین دمکرات در حکومت فدرال است. سایر ویژگی های وی به شرح زیر است: تحصیلات: لیسانسیه ی کالج هاروارد و مدرک جی دی (درجه تخصصی عالی) از مدرسه حقوق هاروارد - مذهب: یهودی: تارنمای ویکی پدیا
چاک شومر رهبر اقلیت سنای آمریکا از پیام های توئیتری دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به شدت انتقاد کرد و آنها را توهین آمیز خواند: تارنمای خبرگزاری مهر

۳ - رابرت فیلیپس "باب" کورکر (زادهٔ ۲۴ اوت ۱۹۵۲) سیاستمدار آمریکایی و سناتور ایالات متحده از تنسی است، که از سال ۲۰۰۷ تاکنون مشغول به کار است. کورکر که عضو حزب جمهوری‌خواه است، هم اکنون رئیس کمیته روابط خارجی سنا در یکصد و چهاردهمین کنگره ایالات متح ده آم ریکاست. سایر ویژگی های وی به شرح زیر است: لیسانسیه ی دانشگاه تنسی - پیشینه:  بازرگان املاک و مستغلات - مذهب: پرسبیتری: تارنمای ویکی پدیا
باب کورکر، سناتور پرنفوذ جمهوری‌خواه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با تهدید بی‌پروای دیگر کشورها ایالات متحده را به سوی خطر قرار گرفتن "در مسیر جنگ جهانی سوم" هدایت می‌کند: تارنمای دویچه وله فارسی

۴ - رَندال هاوآرد «رَنْد» پال (زاده ۷ ژانویه ۱۹۶۳) سناتور جونیور ایالات متحده آمریکا از ایالت کنتاکی و عضو حزب جمهوری‌خواه است. او به عنوان یکی از هواداران جنبش تی پارتی، خود را محافظه‌کاری طرفدار قانون اساسی ایالات متحده توصیف می‌کند. او فرزند ران پال (نماینده سابق تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۲) است. او اولین سناتور در تاریخ آمریکاست که در کنار یکی از والدینش در کنگره آمریکا خدمت کرده‌است. رند پال در رشته چشم‌پزشکی از مدرسه پزشکی دانشگاه دوک فارغ‌التحصیل شده و از سال ۱۹۹۳ به حرفهٔ چشم پزشکی مشغول بوده‌است. او در سال ۲۰۰۷ کلینیک خود را راه ‌اندازی کرد: تارنمای ویکی پدیا
رند پال با پیشنها اخیر حزبش (لغو نظام بیمه اوباما) مخالفت کرده و گفته که رای مخالف می‌دهد: بخش فارسی تارنمای بی بی سی

۵ - برنارد «برنی» سندرز (زادهٔ ۸ سپتامبر ۱۹۴۱) در محله ی بروکلین نیویورک در خانواده‌ای یهودی متولد شد، وی سناتور ایالت ورمونت از حزب دموکرات در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت این مجلس درآمد. وی تا تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۱۹ در این مجلس خواهد بود  او یکی از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا بود که در ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶ به نفع هیلاری کلینتون از رقابت‌ها کنار کشید: تارنمای ویکی پدیا
برنی سندرز سناتور دمکرات آمریکا توییت کرد: زنان و مردان در ارتش ما برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نایستادند و نجنگیدند تا ما را به سمت و سوی یک جامعه خودکامه هدایت کند. سندرز به سی ان ان  نیز گفت که دونالد ترامپ یک متقلب است و با وال استریت همکاری می کند، چنانچه درصدد کاستن از قدرت مقررات بانکی است. وی از ترامپ به دلیل انتصاب میلیاردرها در کابینه اش انتقاد کرد و گفت که ترامپ در جریان کارزار انتخابی اش گفت که از امنیت اجتماعی و بیمه های درمانی چیزی کم نمی کند، اما کسانی را انتخاب کرده است که دقیقا در این مسیر گام بر می دارند: تارنمای عصر ایران

۶ - کریس کونز (زادهٔ ۹ سپتامبر ۱۹۶۳) سناتور ایالت دلاویر از حزب دمکرات در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۰ به‌عضویت این مجلس درآمد: تارنمای ویکی پدیا
«کریس کونز» سناتور ایالت دلاویر از لایحه جایگزین طرح بیمه درمانی اوباما معروف به اوباماکر به شدت انتقاد کرد و آن را یک افتضاح خواند. کونز در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: لایحه قوانین بهداشتی جمهوریخواهان که در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، یک افتضاح است. وی در ادامه تاکید کرد: با تمام توان با این لایحه مبارزه خواهم کرد: تارنمای خبرآنلاین

۷ - ال فرانکن (زادهٔ ۲۱ مه ۱۹۵۱) سناتور ایالت مینه‌سوتا در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌ بار در ۷ ژوئیه ۲۰۰۹ به ‌عضویت این مجلس در آمد. سایر ویژگی های وی به شرح زیر است: تحصیلات: لیسانسیه ی کالج هاروارد - پیشینه: کمدین، هنرپیشه، پدیدآور، فیلم ‌نامه ‌نویس، مجری برنامه ی رادیو و مفسر سیاسی - مذهب: یهودی: تارنمای ویکی پدیا
ال فرانکن سناتور ایالت مینه‌سوتا از حزب دمکرات آمریکا در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: لایحه جایگزینی قوانین بهداشتی جمهوریخواهان (طرح ترامپ)، به دوستان، همسایگان و خانواده های ساکن در ایالت مینه سوتا و کل کشور آسیب می رساند: تارنمای خبرآنلاین

۸ - تیم اسکات (زادهٔ ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۵) سناتور ایالت کارولینای جنوبی در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۲ ژانویه ۲۰۱۳ به‌عضویت این مجلس درآمد... اسکات نخستین سناتور سیاهپوست ایالات متحده از کارولینای جنوبی است: تارنمای ویکی پدیا
«تیم اسکات» سناتور آمریکایی به دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد با گذراندن وقت با افرادی که در تاریخ آمریکا از مساله نژاد پرستی آسیب دیده‌اند، اعتبار اخلاقی خود را بازسازی کند. اسکات که سناتور جمهوریخواه ایالت کارولینای جنوبی است پیشتر اعلام کرده بود اعتبار اخلاقی ترامپ پس از اظهارات وی که ظاهراً همتراز با دیدگاه‌های نئونازی‌ و برتری طلبان سفیدپوست بود، زیر سوال رفته است. اسکات در این باره گفت آنچه که اکنون مهم است، اقداماتی است که ترامپ صورت خواهد داد، و نه آنچه که وی بر زبان می‌آورد. این سناتور آمریکایی افزود تلاش ترامپ برای کسب دوباره اعتبار اخلاقی خود،‌ دشوار خواهد بود: تارنمای باشگاه خبرنگاران

۹ - سوزان کولینز (زادهٔ ۷ دسامبر ۱۹۵۲) سناتور ایالت مین در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۱۹۹۷ به‌عضویت این مجلس درآمد: تارنمای ویکی پدیا
سوزان کولینز سناتور ایالت مین گفت پیشنهاد هم‌حزبی‌های جمهوری‌خواه او، به قدر کافی منافع بیماران را در نظر نگرفته است؛ به طور مشخص بیمارانی که از قبل آغاز بیمه درمانی‌شان، مشکلات سلامتی دارند: بخش فارسی تارنمای بی بی سی

۱۰ - کریس مورفی (زادهٔ ۳ اوت ۱۹۷۳) سناتور ایالت کنتیکت از حزب دمکرات در سنای ایالات متحده آمریکاست که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۲۰۱۳ به‌عضویت این مجلس درآمد: تارنمای ویکی پدیا
«کریس مورفی» سناتور دموکرات کنتیکت در واکنش به گفتگوی دونالد ترامپ با رئیس جمهور تایوان، دونالد ترامپ را مورد انتقاد تند خود قرار داد و تاکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا در سیاست خارجی فاقد استراتژی است: تارنمای خبرگزاری فارس
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post_9.html
بخش های پیشین مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

یاد نامه ها: ٣٤ - یادنامه ی شکیبی اصفهانی

ماجرای زندگی او
محمد رضا خلف خواجه عبداﷲ امامی اصفهانی مشهور به "شکیبی اصفهانی" از سرایندگان قرن دهم و یازدهم هجری بود: بسیاری از تارنماها
شکیبی اصفهانی  در هرات دعوی ملک الشعرایی می کرد. وی به سال ۱۰۲۳ هجری قمری درگذشت (از مجمع الخواص و فرهنگ سخنوران) - شاعری است معروف که اصلش از اصفهان است: تارنمای پارسی ویکی
یادآوری: درگذشت شکیبی اصفهانی در سال ۱۰۲۳ قمری برابر با ۹۹۳ خورشیدی در دوره ی صفویه بود: از همین تدوین کننده
شکیبی اصفهانی متخلص به شكیبى. در شیراز و اصفهان دانش آموخت. در سى و چهار سالگى به هندوستان مسافرت كرد و به خدمت خان خانان نایل آمد و ساقى نامه‏اى به نام او به نظم آورد و ده هزار روپیه جایزه گرفت. شكیبى به سال ۱۰۱۲ هجری قمری به زیارت حرمین شریفین رفت و از خان خانان هشتاد روپیه خرج راه گرفت و چون در بازگشت از این سفر اموال او تباه شد، خان خانان دوازده روپیه دیگر فرستاد. وى در سال ۱۰۱۸ هجری قمری به پایمردى این امیر و فرمان جهانگیر شاه به صدرات دهلى رسید وى از جمله‏ى شاگردان امیر تقى‏الدین نسابه‏ى شیرازى بود. وى دیوانى مشتمل بر چهار هزار بیت دارد: تارنمای .راسخون
میرزا عبدالرحیم خان‌خانان و شکیبی اصفهانی: میرزا عبدالرحیم خان‌خانان (۱۷ دسامبر ۱۵۵۶ - ۱۶۲۷ م / ۹۶۴ - ۱۰۳۶ ه‍. ق) پسر محمد بیرام‌خان خان‌خانان و از وزیران صاحب قدرت و هنرپرور و از شاعران دربار گورکانیان هند در زمان جلال‌الدین اکبرشاه و جهانگیر شاه بود. او در روند مهاجرت هنرمندان ایرانی به هند مؤثر بود.... تقریباً همه ی شاعران صاحب‌نام سدهٔ دهم و آغاز سدهٔ یازدهم که به هند رفته‌اند به نوعی از بخشش‌ها و حمایت خان‌خانان برخوردار بوده‌اند؛ از جمله شاعرانی چون نظیری نیشابوری، شکیبی اصفهانی، عرفی شیرازی و بسیاری دیگر:  تارنمای ویکی‌پدیا
*

برخی از سروده های او
" شب های هجر" و " سخت جانی "
" شب های هجر" را گذراندیم و زنده ایم
ما را به " سخت جانی " خود این گمان نبود
یادآوری: ۱ - محمد فرخی یزدی (۱۲۶۸ - ۱۳۱۸ خورشیدی) نیز در زمینه ی " جان " در دوران زندگی چنین سروده است:
زندگی کردن من مردن تدریجی بود/ آنچه " جان " کند تنم عمر حسابش کردم: ویکی ‌نبشته
 ۲- مهدی اخوان ثالث (۱۰ اسفند ۱۳۰۷ مشهد - ۴ شهریور ۱۳۶۹ تهران) هم درباره ی "شب های هجر" چنین آورده است:
من خدای روشنی ها من خدای آفتاب/ از میان ابرهای خسته این امواج نور
نیزه های تیرگی پیر ای زرین من است/ خسته خاطر عاشقان هستی از کف داده را
هدیه آوردن ز شهر عشق ، آیین من است/ نک برایت هدیه ای آورده ام از شهر عشق
تا که همراز تو باشد در غم شب های هجر/ ساحلی باشد منزه تا که درج خاطرش
گوهر اندوزد ز غمهای تو در دریای هجر\/ اینک این پاکیزه تن مرغک ، ره آورد من است...
*
در وصف عید قربان
بوی عید آید همی از موی مشک افشان تو/ کام دل خواهم به جان از لعل چون مرجان تو
در شبان تیره بینم تا سحر چون صبح عید/ بزم دل گردیده روشن از رخ رخشان تو
گر اویس اندر قرن بشسکت دندان را ز سنگ/ دیده بود از دیده دل گوهر دندان تو
عید قربانست و هرکس بره یی قربان کند/ من بر آنم تا نمایم جان خود قربان تو...
*
توصیف دلبر و مدح حیدر صفدر
بتی دارم به رخ رنگین چو فرخار/ به تار موی مشگین چین و تاتار
لبش مرجان و مرجان را دهد قوت/ خطش از روشنی چون خط یاقوت
مه رویش فراز سرو قامت/ فروزان آفتابی در قیامت
نهال دلبری سرو روانش/ غلامی سرو باغ و بوستانش....
*
من کیستم از خویش به تنگ آمده ای / دیوانه ٔ با خرد به جنگ آمده ای
دوشینه به کوی یار از رشکم کشت/ نالیدن پای دل به سنگ آمده ای .

آگاهی هایی در مورد دیوان شکیبی اصفهانی
مشتمل بر قصائد و غزلیات و رباعیات/ با مقدمه ی استاد جلال الدین همایی/ چاپ ۱۳۸۷ خورشیدی: تارنمای کتاب
*
برخی نظرات درباره ی او و سروده های او
۱ - شکیبی اصفهانی جوانی خوش قد و قامت بود... گویند در جوانی ادعای پیری و با عدم استطاعت داعیه ٔ امیری داشته است: تارنمای پارسی ویکی
۲ - " غرض ذکر مقدمه ای است بر دیوانی از شاعر لبیب حضرت محمد رضا شکیبی اصفهانی که اکنون در بزم شاهدان سخن متجلی شده است. در ترجمه ی حال شاعر بزرگوار مقدمه نویسان دیگر حق مقام را گذارده و آنچه در این باره در خور تقریر و تحریر بوده است گفته و نوشته اند. برای تعریف و تقریظ استاد این حقیر بی مقدار چه گویم که مشک خود ببوید... دیوان حاضر بر میزان قدرت سخن دانی گوینده اش صادق ترین گواه است": جلال الدین همایی/ تارنمای کتاب
*
تصاویر او
برخی از تارنماها عکس ها و تصاویری از شکیبی اصفهانی همراه با کلاهی شبیه کلاه شاپو چاپ و منتشر کرده اند. به نظر نمی رسد که این تصاویر متعلق به محمد رضا شکیبی سراینده ی اصفهانی باشد. زیرا استفاده از کلاهی شبیه کلاه شاپو در زمانی که او می زیسته (در دوره ی صفویه)  بسیار بعید است: از همین تدوین کننده
*
مزار شکیبی اصفهانی در تخت فولاد اصفهان
تخت فولاد اصفهان، دومین آرامستان مهم جهان تشیع و بزرگ‌ترین قبرستان تاریخی کشور در دل خود هزاران مزار نامداران اعصار، را جای داده است.... شعرایی همانند؛ طبیب اصفهانی، شکیبی اصفهانی و رجبعلی گلزار در خاک تخت فولاد آرمیده اند: تارنمای خبرگزاری فارس

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

*
گزیده ای از نوشتارها
http://msnselectedarticles.blogspot.ca/2017/10/blog-post.html
بخش های پیشین مجموعه ی یاد نامه ها