۱۳۹۷ خرداد ۹, چهارشنبه

مجموعه ی واژه های ایرانی در فرهنگ جهانی

 Image result for ‫واژه wiki‬‎
واژه ی " کورس" در ایران و جهان
واژه ی پردیس
یادداشتی پیرامون واژه ی "دوربین" و استفاده از آن در نام خانوادگی یک سناتور آمریکایی
اشاراتی به واژه ی " سنگاپور"
نگاهی به واژه های " کمبوجیه" و " کامبوج" 
کشور کرواسی (کروشیا) و ریشه‌ ی پارسی باستانی نام آن‌
★ واژه ی " قَمَر" از دیدگاه های گوناگون
نکاتی در زمینه ی واژه ی "خاکی"
واژه ی " پای افزار" در فرهنگ های ایران و جهان

تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

*