۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۵, جمعه

یادداشت هایی پیرامون زندگی و آثار "کریس هه جز" روزنامه نگار مشهور آمریکائی

کریس هه جز(هجز) زاده ی ۱۸ سپتامبر ۱۹۵۶ استاد دانشگاه‌ و روزنامه نگار مشهور امریکایی است. وی نزدیک به دو دهه را به عنوان گزارشگر خارجی در امریکای مرکزی، خاورمیانه، افریقا و بالکان سپری کرده است کریس هجز از مدت ها پیش نیز استاد روزنامه نگاری در دانشگاه‌ های پرینستون، نیویورک و کلمبیای نیویورک است.  وی با "یونیس وانگ" هنرپیشه ی کانادایی ازدواج کرده است و آنها دارای دو فرزند می باشند. کریس هه جز دو فرزند نیز از نخستین ازدواج خود دارد : بسیاری تارنماها
https://www.google.com
ترجمه ی فارسی برخی از مقالات و نوشتارهای کریس هجز
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/138351
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری
گزیده ای از نوشتارها
Some Notes on the life and Works of Chris Hedges, the Famous American Journalist
Abstract: His Life Story & his Works/ A list of the books authored by him/ His Articles in Truthdig Website/ Some of his Speeches/ Some of his Quotations/ His Recent Interview
Collected & prepared by
Manouchehr Saadat Noury, PhD

http://iranian.com/posts/some-notes-on-the-life-and-works-of-chris-hedges-the-famous-amer-50743
بخش های پیشین  مجموعه ی یادداشت ها و نوشتارها و نامه ها