۱۳۹۶ اسفند ۲۴, پنجشنبه

مجموعه ی نامدارترین افسانه ها در تاریخ ایران


آناهیتا: ایزدبانوی نامدارآریایی ها همراه با نمادهایی چون  آب و باران و باروری و شفا و خرد
چمروش: پرنده ی افسانه ای ایران
افسانه ی عنقا (قُقنوس)
جشن نوروز و بستگی آن با چهره‌ های افسانه ای ایران
افسانه ی هما: پرنده خوشبختی یا مرغ همای سعادت
افسانه ی رستم جهان پهلوان
افسانه ی "ضَحاک مار دوش" یا " اژدها "
  افسانه ی خاله سوسکه و آقا موشه
تهیه و تدوین:
دکتر منوچهر سعادت نوری

*
=========